Kuinka moni astui suoritti asevelvollisuuden, kun on kyse vuonna 2009...

Kuinka moni astui suoritti asevelvollisuuden, kun on kyse vuonna 2009...

Kuinka moni astui suoritti asevelvollisuuden, kun on kyse vuonna 2009 palvelukseen astuneista? Kuinka moni heistä palveli maavoimissa, merivoimissa ja ilmavoimissa? Kuinka moni keskeytti palveluksen?

Oikeastaan minua kiinnostaisi vuonna 2010 palvelukseen astuneet, mutta sinä vuonna aloittaneita on vielä palveluksessa joten tieto olisi keskeneräinen. Palvelukseen astuneiden lukumäärä on kuitenkin jossain mainittu.

Jos käytetään vuotta 2009, niin mikä oli kantahenkilökunnan suuruus maavoimissa, merivoimissa ja ilmavoimissa? Lasketaanko kantahenkilökunnaksi varusmiespalveluksen jälkeen jatkavat sopimussotilaat vai ovatko he oma ryhmänsä? Kuinka paljon oli sopimussotilaita tuona vuonna?

Lasketaanko näihin tilastoihin rajavartiolaitoksessa asevelvollisuuden suorittaneita? Rajavartiolaitos ei ole Puolustuvoimien osa vaan sisäministeriön alainen joten ajattelin ettei se näy noissa tilastoissa. Kuinka moni suoritti varusmiespalveluksen rajavartiolaitoksessa vuonna 2009? Oliko näiden joukossa keskeyttäjiä? Mikä oli rajavartioston kantahenkilökunnan suuruus? Oliko rajavartiolaitoksessa käytössä sopimussotilaita?

Lasketaanko kantahenkilökuntaan ne joilla on ammattisotilaskoulutus keskeneräinen, kuten maanpuolustuskorkeakoulun tai puolustushaara-, aselaji- ja toimialakoulujen tms. oppilaat?

Vastaus

Hei,

vastauksissa en ehkä pääse siihen tarkkuuteen, mitä kaipaat, mutta tässä se, mitä lähteistä ja asiantuntijoilta sain irti.

Vuonna 2009 varusmiespalvelukseen astui noin 22 300 henkilöä. Samana vuonna 5 500 keskeytti palveluksensa.

Maavoimissa palveluksensa aloitti vuoden 2009 saapumiseristä noin 22 300 alokasta, merivoimissa 3 950 alokasta, ilmavoimissa 1 550 alokasta ja Rajavartiolaitoksessa 520 alokasta.

Lapin rajavartiostossa keskeyttäneitä oli vuoden 2009 saapumiserissä yhteensä 30 ja Pohjois-Karjalan rajavartiostossa 53 henkilöä. Raja- ja merivartiokoulu Immolassa ei ole antanut tietoja keskeyttäneiden määrästä Rajavartiolaitoksen tiedottajalle, joten hän ei voinut niitä iGS-toimitukselle välittää.

Vuonna 2010 palvelukseen astui yhteensä noin 28 000 alokasta.

Kantahenkilökunnan (eli sotilaallisen peruskoulutuksen saaneen henkilöstön) määrät puolustushaaroittain vuonna 2011 olivat seuraavat:

* Pääesikunta ja sen alaiset laitokset 1400
* Maavoimat 4 600
* Merivoimat 1 400
* Ilmavoimat 1 800

Tilanteen vuonna 2009 voidaan sanoa olleen hyvin samanlainen.

Edellä luetelluissa ovat mukana myös sopimussotilaat, joita tällä hetkellä puolustusvoimissa palvelee 140. Luvuissa ei siis ole mukana siviilihenkilöstöä.

Sotilasopetuslaitoksissa (Maanpuolustuskorkeakoulussa ja Maasotakoulussa) opiskelevat sisältyvät Pääesikunnan lukuun. Tutkintoa täydentävillä kursseilla, esimerkiksi esiupseerikurssilla, olevat ovat koulutuksensa ajan oman joukko-osastonsa kirjoilla ja sisältyvät siis oman puolustushaaransa lukuun.

Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusyksiköiden kantahenkilökunnan määrä vuonna 2009 oli 54 henkilöä.

Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusyksiköiden käytössä ei ollut sopimussotilaita vuonna 2009.

Lähteet:

Puolustusvoimien henkilöstöosasto

Pääesikunnan viestintäosasto

Asevelvollisuus
http://www.findikaattori.fi/99/

Yli 14 000 alokasta astuu palvelukseen tänään
http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2009/01/777918/yli-14-000-aloka...

14000 alokasta astui palvelukseen
http://www.hs.fi/kaupunki/artikkeli/14000+alokasta+astui+palvelukseen/HS...

14 000 alokasta aloittaa armeijan
http://haku.iltasanomat.fi/kotimaa/14%20000%20alokasta%20aloittaa%20arme...

Uusi erä alokkaita astuu tänään armeijaan
http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2010/07/uusi_era_alokkaita_astuu_tanaan_ar...

Vuosikertomus 2009, Puolustusvoimat
http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/a557da8042b9a46faa07bf9a9840ced3/vuosi...

Kommentit (0)

Vastauksesi