Kuinka on mahdollista: kun helikopterilla suurjännitejohtoja korjaavat miehet...

Kuinka on mahdollista: kun helikopterilla suurjännitejohtoja korjaavat miehet...

Kuinka on mahdollista: kun helikopterilla suurjännitejohtoja korjaavat miehet kiinnittyvät johtoon, niin heillä ei ole mitään hätää, vaikka johdossa kulkee valtava virtamäärä?

Vastaus

Vaaratilanteet vältetään, kun ilmajohtoja korjaavat asentajat noudattavat sähkötyöturvallisuussäädöksiä.

Sähkötyöturvallisuus:
http://webhotel2.tut.fi/sahko/
Sähköturvallisuuslaki:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1996/19960410

Ilmajohtovikojen korjaaminen on verraten nopeaa sen jälkeen kun vikapaikka on löydetty. Ennen korjauksen alkamista vika-alueelta otetaan virrat pois, jolloin virta kulkee varayhteyksien kautta tai sitten korjaajat ohittavat vikakohdan ylimääräisellä johdolla.

Lähde:
http://www.sahkoturva.info/sahkomarkkinat/kun_sahko_ei_tule/fi_FI/miksi_...

Kommentit (0)

Vastauksesi