Kuinka lujaa saa ajaa hälytystehtävässä oleva ajoneuvo maksimissaan?

Kuinka lujaa saa ajaa hälytystehtävässä oleva ajoneuvo maksimissaan?

Kuinka lujaa saa ajaa hälytystehtävässä oleva ajoneuvo maksimissaan? (poliisi, palokunta, pelastuslaitos)

Kiitän!

Vastaus

Tiedustelin asiaa poliisilta, ja sieltä kerrottiin, ettei kiireellisissä hälytystehtävissä olevalla ajoneuvolla ole nopeusrajoituksia. Hälytysajossa pitää kuitenkin noudattaa erityistä varovaisuutta eli esimerkiksi kaupunkimaastossa varoa jalankulkijoita ja antaa ääni- ja valomerkkejä, jotta ajoneuvoa osattaisiin varoa. Tämä mahdollisuus koskee nopeusrajoituksen lisäksi myös muita liikennesääntöjä, joista voidaan siis kiireellisessä hälytysajossa poiketa.

Suomen laissa hälytystehtävissä olevien ajoneuvojen oikeuksia säätelee Tieliikennelaki ja sen 48 § Poikkeussäännökset. Tieliikennelaki löytyy Finlexistä osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267.

Kommentit (0)

Vastauksesi