Kuinka löytää edesmenneen kirjailijan perikunnan edustajan yhteystiedot?

Kuinka löytää edesmenneen kirjailijan perikunnan edustajan yhteystiedot?

Kuinka löytää edesmenneen kirjailijan perikunnan edustajan yhteystiedot? Aiomme hankkia uusintapainoksen eräästä kirjasta. Kustannusyhtiön lupa on jo.

Vastaus

Kirjailijan perikunnan edustajan löytämiseen ei liene mitään patenttiratkaisua. Yleensä perikuntaa ovat kirjailijan lapset tai lasten puuttuessa mahdollisesti muut sukulaiset, ellei testamentilla ole toisin säädetty. Luvat täytyy tavallisesti saada koko perikunnalta. Joka tapauksessa edesmenneen kirjailijan sukulaiset tai ystävät ovat usein parhaita lähteitä perikunnan jäljittämisessä, jos kustantaja ei pysty auttamaan asiassa.

Jos kirjailija on ollut tunnettu, tietoja hänen lapsistaan saattaa löytyä esimerkiksi ”Kuka kukin on” -kirjoista tai kolmiosaisesta ”Suomen kirjailijat” -sarjasta. Sukututkimukset voivat olla myös hyvä lähde, ja esimerkiksi Suomen Sukututkimusseuran sivuilta osoitteesta http://www.genealogia.fi löytyy vinkkejä tähän. Hyvällä tuurilla voi tietoa löytyä aivan Internetistäkin Googlea käyttämällä hakusanana kirjailijan nimeä.

Kannattaa ehkä vilkaista Helsingin Sanomien arkistosta osoitteessa http://www.hs.fi/arkisto/, olisiko kirjailijasta kirjoitettu nekrologia tai muita kirjoituksia, jossa olisi tietoja sukulaisista tai ystävistä. Myös muista lehdistä voi etsiä tällaisia kirjoituksia, joskin vain harvojen lehtien vanhoja numeroita on saatavilla sähköisessä muodossa. Silloin on turvauduttava selailuun mikrofilmeiltä. Jos kirjailija on asunut pitkään jollakin paikkakunnalla, on hänet saatettu hyvinkin noteerata paikallisissa lehdissä.

Mikäli kirjailija on vaikuttanut yhdistyksissä tai muissa yhteisöissä, voisi olla hyvä kysyä niistä. Vaikka toiminnasta olisi kulunut pitkä aikakin, saattaa yhdistyksestä löytyä ihmisiä, jotka ovat tunteneet kirjailijan tai ainakin tietävät, keneltä kannattaisi asiaa kysyä. Samalla tavoin jos kirjailija on jossakin elämänvaiheessa tehnyt pidempään muutakin kuin kirjailijantyötä, saatetaan hänen vanhalla työpaikallaan tietää, kuka osaisi kertoa jotakin perillisistä. Joidenkin ammattien edustajista on myös laadittu matrikkeleja, joista voi etsiä henkilötietoja.

Kunhan jonkun perikunnasta mahdollisesti tietävän henkilön nimi on selvillä, voi häntä yrittää löytää Internetin lisäksi ihan puhelinluettelosta tai numerotiedustelusta. Jos nimi on hyvin yleinen, saattaa tällainen etsiminen olla melko toivotonta, ellei saa ehdokkaiden joukkoa karsittua esimerkiksi puhelinluettelossa ilmoitetun ammatin tai muun vastaavan tiedon avulla.

Jos kyse on hyvin vanhasta kirjailijasta, on hyvä muistaa, että Suomessa tekijänoikeuden suoja on voimassa, kunnes 70 vuotta kirjailijan kuolemasta on kulunut (Tekijänoikeuslaki, 4 luku, 43 §). Mikäli teos on kirjailijan eläessä julkaistu, saa tuon ajan jälkeen julkaista teoksen vapaasti perikunnalta tai kustantajalta lupia pyytämättä. Jos teoksessa on muitakin tekijöitä, kuten kääntäjä tai kuvittaja, on tekijänoikeus luonnollisesti samaan tapaan voimassa heidänkin kohdallaan, kunnes heidänkin kuolemastaan on kulunut 70 vuotta.

Toivottavasti nämä vinkit auttavat perikunnan tavoittamisessa!

Kommentit (0)

Vastauksesi