Kuinka kauan työnantaja tulee säilyttää kirjoitettuja palkkatodistuksia?

Kuinka kauan työnantaja tulee säilyttää kirjoitettuja palkkatodistuksia?

Vastaus

Palkkakirjanpidon säilyttämisesta säädetään ennakkoperintälain 36 §:ssä Palkkakirjanpito ja muistiinpanovelvollisuus:

"Kirjanpitovelvollisen suorituksen maksajan on pidettävä tämän lain mukaisista suorituksista palkkakirjanpitoa. Muu suorituksen maksaja on velvollinen tekemään muistiinpanot.

Kirjanpitovelvollisen on säilytettävä tämän lain mukaisia suorituksia koskeva palkkakirjanpitonsa kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä noudattaen muutoin, mitä kirjanpitolaissa (1336/1997) kirjanpitoaineiston säilytysajasta säädetään. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä kuusi vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana suoritus on maksettu. (24.6.2004/564)"

Kommentit (0)

Vastauksesi