Kuinka kauan Suomessa on ollut lukioita (oppikoulun lukioluokkia) napapiirin pohjoispuolella?

Kuinka kauan Suomessa on ollut lukioita (oppikoulun lukioluokkia) napapiirin pohjoispuolella?

2 vastausta

Eri lähteiden (yleiset maantieteelliset hakuteokset ym.) silmäilemisen perusteilla näyttäisi siltä, että tähän tilanteeseen on päästy 1940-luvun lopulla, koska Kittilän yhteiskoulu on vuoden 1950 alusta saanut ylioppilastutkinto-oikeuden. Kittilän yhteiskoulu oli perustettu vuonna 1928, oikeuden antaa keskikoulutodistuksia se oli saanut 1931.

http://www.yksityiskoulut.fi/yksityiskoulujenmatrikkeli/kittilan.htm

Myös Kemijärvelle oli vuonna 1925 perustettu oppikoulu, joka oli 1929 saanut oikeuden antaa keskikoultodistuksia. Koulu valtiollistettiin vuonna 1949 ja jatkoi toimintaansa nimellä Kemijärven keskikoulu.

http://www.yksityiskoulut.fi/yksityiskoulujenmatrikkeli/kemijarven1.htm

Rovaniemellä oli vuonna 1908 perustettu yhteiskoulu, joka oli aloittanut viisiluokkaisena ja laajentunut vuonna 1920 kahdeksanluokkaiseksi. Ylioppilastutkinto-oikeuden tämä koulu sai vuonna 1923. Rovaniemen keskustaajama kaiketi kuitenkin sijoittuu  napapiirin eteläpuolelle.

http://www.yksityiskoulut.fi/yksityiskoulujenmatrikkeli/rovaniemenyh.htm

 

Kommentit (0)
19.06.201810:16
11872
38

Kysymys koski lukioita (oppikoulujen lukioluokkia), ei keskikouluja (oppikoulujen alempia luokkia, joihin ei aina liittynyt lukiota).

Kittilän kunnan verkkosivuilla on lukion historiaa, lähteenä rehtorien juhlapuheet. Ensimmäinen lukioluokka aloitti syksyllä 1947 ja ensimmäiset ylioppilaskirjoitukset pidettiin vuonna 1950.

Vastaavasti Kemijärven sivuilla julkaistussa, rehtorin kirjoittamassa historiikissa kerrotaan sikäläisen oppikoulun laajentamisesta "yliopistoon johtavien jatkoluokkien" eli lukion perustamisella vuonna 1951. Opetus alkoi samana syksynä, ja ensimmäiset lukiolaiset pääsivät ylioppilaiksi vuonna 1954.

Rovaniemen keskustaajama, 1920-luvulla alueeltaan pieni kirkonkylä, sijoittuu tunnetun napapiirin eteläpuolelle eivätkä sen koulut siten kuulune tämän kysymyksen piiriin.

Kommentit (0)

Vastauksesi