Kuinka kauan poliisi saa säilyttää Dna:ta ja todistajana kuultavien tietoja/raportteja?

Kuinka kauan poliisi saa säilyttää Dna:ta ja todistajana kuultavien tietoja/raportteja?

Tuolla lukee että jos rikos sitten tuomitaan niin 10 vuotta vaan? http://yle.fi/uutiset/nain_poliisi_saa_kerata_ja_sailyttaa_sylkinaytteit... olen käsittänyt että se rekisteri on ikuinen. Mites sitten kun on kuulusteltu todistajana, jääkö se pyörimään koneelle myös ? Rikoshan kyllä vanhenee mutta miten nämä 'sivutuotteet' eli hius- yms. näytteet. Asiakirjojen säilytyksestä löysin hyvät tiedot.

Vastaus
02.12.201608:06
87162
46

Kyllä tuossa YLEn jutussa on ihan oikein säilytysajat kerrottu.

"Pakkokeinolain 6 luvun 5 §:n nojalla poliisin henkilörekisteriin talletettu DNA-tunniste poistetaan rekisteristä yhden vuoden kuluttua siitä, kun rekisterinpitäjä on saanut tiedon syyttäjän tekemästä päätöksestä, jonka mukaan asiassa ei ole kyseessä rikos tai näyttöä rikoksesta, taikka siitä, että rekisteröityä vastaan nostettu syyte on lainvoimaisella tuomiolla hylätty tai rangaistus poistettu. Jollei tunnistetta ole aikaisemmin poistettu, se poistetaan viimeistään 10 vuoden kuluttua rekisteröidyn kuolemasta. Säilytetyt näytteet tuhotaan samalla kun niitä vastaavat DNA-tunnisteet poistetaan."

 "Pidätettyjen tiedot kymmenen vuoden kuluttua viimeisen tiedon merkitsemisestä; poliisilain 11 §:n nojalla kiinniotetun tiedot kuitenkin viiden vuoden kuluttua tiedon merkitsemisestä"

 Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 761/2003 5 luku 22 pykälä.

Siis syyttömien näyte poistetaan vuoden kuluessa, syyllisen näyte 10 vuotta syyllisen kuolemasta. Hius- ja sylkinäytteet ovat juuri näitä DNA-näytteitä. Laissa on monta pykälää eri tapauksista, lue linkistä lisää. 

Kommentit (0)

Vastauksesi