Kuinka kauan pitää säilyttää kiinteistön kauppakirja ja jo myydyn...

Kuinka kauan pitää säilyttää kiinteistön kauppakirja ja jo myydyn...

Vastaus

Asunto tai kiinteistökauppaa säätelevät lakipykälät eivät anna ohjeita kauppakirjojen säilytyksestä. Jonkinlaisena ohjenuorana voisi pitää verottajan antamaa neuvoa tositteiden säilytysajasta yleensä, joka on kuusi vuotta verovuoden päättymisestä. Kauppakirjat kannattaa säilyttää niin pitkään kunnes on myynyt omaisuuden ja vielä tämänkin jälkeen edellä mainitut kuusi vuotta. Säilyttämällä kauppakirjat pystyy tarvittaessa esittämään todellisen ostohinnan esim. myyntivoittoa laskiessa.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950540
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940843

http://koulut.tampere.fi/materiaalit/laki2/kiinteisto/kiinteisto5.html

http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Veroilmoituksen_antaminen/Kuit...(10809)

Kommentit (0)

Vastauksesi