Kuinka ja mistä saada kuolinpesän yhteystiedot? Esim. pesänhoitajan...

Kuinka ja mistä saada kuolinpesän yhteystiedot? Esim. pesänhoitajan...

Vastaus

Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 2 luku säätää väestötietojärjestelmän tietosisällöstä.

Väestötietojärjestelmään voidaan tallettaa rekisteröinnin kohteena olevaa henkilöä koskevina myös seuraavat tiedot:

5) vainajaa koskevien tietojen yhteyteen kuolinpesän yhteystietoina pesän edustajan tai muun yhteyshenkilön täydellinen nimi ja henkilötunnus, syntymäaika, ulkomainen henkilönumero tai yritys- ja yhteisötunnus sekä yhteystiedot

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090661#P17

Lain 4 luku säätää väestötietojärjestelmän tietojen julkisuudesta ja niiden luovuttamisesta

Väestötietojärjestelmää ylläpitävät Väestörekisterikeskus ja maistraatit.
http://www.vrk.fi/default.aspx?id=164

Kommentit (0)

Vastauksesi