Kuinka hoitaa verotus opiskelijana, jos ansaitsee rahaa esimerkiksi...

Kuinka hoitaa verotus opiskelijana, jos ansaitsee rahaa esimerkiksi...

Vastaus

Henkilöasiakkaan vero-oppaassa kohta käyttökorvaukset todetaan mm., että käyttökorvausta ei ole teoksen omistusoikeuden perusteella maksettu korvaus, esimerkiksi taideteoksen kauppahinta. Taiteilijan itsensä saama kauppahinta on ennakonkannonalaista ansiotuloa.
http://portal.vero.fi/public/default.aspx?nodeid=7834&culture=fi-FI&cont...

Verohallinnon ohje Ohje Dnro 2118/31/2004 vetää rajaa palkan ja työkorvauksen välille. Kannattaa tutustua etenkin kohtaan 6. "Työkorvaus vai tavaran kauppa", jossa todetaan mm. että omaan lukuun valmistetun tavaran myynnistä saatu tulo on kauppahintaa.
http://www.vero.fi/nc/mainframes.asp?path=5,40,87&article=4050&domain=VE...

Kuvataiteilijoiden arvonlisäverotuksesta http://www.vero.fi/nc/mainframes.asp?path=5,40,87&article=2015&domain=VE...

WSOY.pro.fi-palvelussa todetaan, että jos kuvataiteilija luovuttaa maalaamansa taideteoksen korvausta vastaan, hänen saamaansa tuloa pidetään ansiotulona. Kuvataiteilijat ja kuvanveistäjät ovat toiminnassaan yleensä itsenäisiä yrittäjiä: hyvin harvoin taiteilija on työsuhteessa.
Jos joku myy ostamansa taideteoksen voitolla, kauppavoittoa pidetään pääomatulona.

Tuloverolain 48.1 § 2 kohdassa on kuitenkin säädetty verovapaaksi sellainen voitto, jonka verovelvollinen saa luovuttaessaan omassa tai perheensä käytössä ollutta tavanomaista koti-irtaimistoa siltä osin kuin omaisuuden luovutuksista verovuonna saadut luovutusvoitot ovat yhteensä enintään 5 000 euroa.
Tuloverolaki, verovapaat luovutusvoitot
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921535#P48

Edelleen WSOY.pro.fi:ssä todetaan, että tavanomaiseen koti-irtaimistoon kuuluvat taulut, korut, huonekalut ja kodin elektroniikka. Jossakin määrin erilaisia näkemyksiä on siitä, kuuluvatko hyvin arvokkaat taulut koti-irtaimistoon. Lähtökohtana lienee se, että taulu, joka on enemmänkin sijoituskohde kuin osa huoneiston sisustusta, jää tavanomaisen koti-irtaimistokäsitteen ulkopuolelle.

Lisätietoa verottajalta, yhteystiedot: http://www.vero.fi/nc/mainframes.asp?path=5,420&domain=VERO_MAIN&languag...

Kommentit (0)

Vastauksesi