Kovalla pakkasella puutalo paukkuu harvakseltaa aikan kovasti.

Kovalla pakkasella puutalo paukkuu harvakseltaa aikan kovasti.

Kovalla pakkasella puutalo paukkuu harvakseltaa aikan kovasti. Mitä siinä tarkkaan ottaen silloin tapahtuu?

Vastaus

Rakentaja.fi –sivuilla kysyttiin samaa asiaa ja siellä kerrottiin, että puu on hengittävä materiaali, joka imee ilmasta kosteutta. Pakkasilla kosteus jäätyy puun solukoiden väliin vesihelmen tavoin, jolloin helmen keskusta jäätyy viimeiseksi. Vesihelmen sisälle syntyvä paine saattaa räjäyttää sen rikki mikä aiheuttaa paukahtavan äänen.
Puurakenteet ovat myös jatkuvassa pienessä liikkeessä ja niihin syntyvät jännitteet voivat laueta toisinaan napsahduksina. Mitään vakavia vaurioita paukkuminen ei talolle tiettävästi aiheuta.
Ilmatieteen laitoksen sivuilla paukkumisen syyksi mainitaan esim. seiränraoissa olevan veden laajeneminen veden jäätyessä, jolloin syntyy paukkuva ääni. Myös seinärakenteiden kutistuminen voi aiheuttaa vastaavaa ääntä.
Kovasta äänestä huolimatta paukahduksen aiheuttava reaktio tapahtuu puuaineessa niin pienessä mittakaavassa ”mikrotasolla”, etteivät mahdolliset vauriotkaan ole kovin vakavia.

Lähteet:

Rakennusalan teollisuuden edustajien, alaan liittyvien yhdistysten ja ministeriöiden ylläpitämät verkkosivut,
http://www.rakentaja.fi/index.asp?s=/suorakanava/kysyniinvastaamme/viest...
Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelu, http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=4742&lan=fi
Ilmatieteen laitoksen verkkosivut, http://www.ilmatieteenlaitos.fi/kysymyksia/index_8.html#1

Kommentit (0)

Vastauksesi