Koulutus

Koulutus

Onko lääkärin koulutukseen pakko opiskella pitkä matematiikka? Voiko Helsingin kielilukiosta kouluttautua lääke-alalle?

Vastaus

Opiskelupaikka.fi sivustolla todetaan, että lääketieteellisen tiedekunnan pääsykoekirjan Galenoksen omaksumista tukevat erityisesti fysiikan, kemian ja biologian oppiaineet. Pitkä matematiikka ei ole edellytys, mutta sen suorittaminen on suositeltavaa, koska se tukee etenkin fysiikan ja kemian osaamista.

Helsingin kielilukiossa on mahdollista opiskella joko yleislinjalla tai kielilinjalla, joilla on yhteinen kurssitarjonta. Lääkealalla esimerkiksi farmasian pääsykokeissa hakijalta edellytetään lukiotasoisia kemian opintoja sekä pääsykoekirjallisuuteen perustuvia fysiologian ja anatomian taitoja. Kielilukion sivuilla todetaan, että esimerkiksi pitkä matematiikka on mahdollista suorittaa myös kielilinjalla. Sen sijaan lisätietoja Helsingin kielilukion kemian opetuksesta kannattaa kysyä suoraan oppilaitoksesta. Oletuksena kuitenkin on, että lukiotasoiset kemian opinnot riittävät riippumatta opetuksen järjestäneestä oppilaitoksesta.

Kommentit (0)

Vastauksesi