Koulutehtäväkseni annettiin selvittää eräs symboli. Siinä on matto ja käsi ja...

Koulutehtäväkseni annettiin selvittää eräs symboli. Siinä on matto ja käsi ja...

Hei.
Koulutehtäväkseni annettiin selvittää eräs symboli. Siinä on matto ja käsi ja harja/kampa tms. Merkki selvisi laakavesipesumerkiksi. Tarvitsisin tiedon siitä, kuka merkin myöntää ja kuka sitä valvoo.
Kiitos!

Vastaus

Tekstiilien hoito-ohjemerkinnät perustuvat kansainväliseen Ginetex-järjestön laatimiin ohjeisiin. Suomessa Suomen standardisoimisliitto on julkaissut ohjemerkinnöistä standardin vuonna 2005: Tekstiilit. Hoito-ohjemerkintäjärjestelmä SFS-EN ISO 3758. Sanalliset ohjeet löytyvät standardista SFS 5236 (2003).
Ilmeisesti tarkoittamasi symboli koskee mattoja.
Matoille hoito-ohjeet annetaan standardissa SFS 5773.
Standardien kuvailut:
http://www.sfs.fi/luettelo/sfs.php?standard=SFS%205773
http://www.sfs.fi/ajankohtaista/tiedotteet/20051202095450.html
http://www.sfs.fi/luettelo/sfs.php?standard=SFS%205236
SFS valvoo pistokokein tuotteita, joissa käytetään hoito-ohjemerkintöjä.

Tekstiili- ja vaatetusalan standardisoinnista vastaa Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry, joka toimii Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry:n yhteydessä.
Tekstiilien hoito-ohjemerkinnät tekstiilituotteissa ovat pakollisia. Hoito-ohjeet ilmaistaan sanallisesti tai symbolein. Symbolien (paitsi mattosymbolit) käyttö on luvanvaraista ja luvan myöntää SFS-Inspecta Setifionti Oy.
http://www.finatex.fi/html/tuotemerkinnat.htm

Katso myös:
https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/5012/TMP.objres.743.pdf?seque...

Tarkempia tietoja kannattaa tiedustella Standardisoimisliitosta, http://www.sfs.fi/ , tai Tekstiili-ja vaateteollisuus ry:stä, http://www.finatex.fi/finatex.html.

Kommentit (0)

Vastauksesi