Koskeeko kirjesalaisuus myös sähköpostiviestejä? Entä tekstiviestejä?

Koskeeko kirjesalaisuus myös sähköpostiviestejä? Entä tekstiviestejä?

Koskeeko kirjesalaisuus myös sähköpostiviestejä? Entä tekstiviestejä? Tavallistahan on se, että jos lähettää jollekulle jonkin sähköpostiviestin, siitä voi lähettää kopion jollekulle toiselle osapuolelle, niin että tiedottaa viestistään toiselle. Onko kuitenkin lain mukaista, että vastaanottaja voisi lähettää saamiaan viestejä kolmannelle osapuolelle tiedottamatta siitä lähettäjälle?

Vastaus

Sähköpostiviestit ja tekstiviestit kuuluvat perustuslain 10 §:n mukaan kirjesalaisuuden piiriin. Tuntematta sen tarkemmin kysyjän tarkoittamaa tilannetta on ongelmallista vastata yksityiskohtaisesti. On täysin lain mukaista, että esim. töiden sujumisen vuoksi sähköpostiviestejä voi lähettää kolmannelle osapuolelle tiedottamatta. Sinusta itsestä kerättyjä tietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Esimerkkkinä esim. terveystiedot.

Lähteet:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#P10
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#P3
http://www.tietosuoja.fi/15938.htm

Kommentit (0)

Vastauksesi