Koska traktorikortti on tullut pakolliseksi ?

Koska traktorikortti on tullut pakolliseksi ?

Vastaus

Valitettavasti en ole löytänyt asiasta mitään selkeää tietoa. Vanhojen lakitekstien selaamisen perusteella näyttää kuitenkin siltä, että traktorikortti tuli lainsäädäntöömme vuoden 1957 moottorineuvoasetuksessa (Suomen asetuskokoelma 330/4.10.1957), jonka 51 § kuului:

"Traktoria ja moottorityökonetta saa kuljettaa se, jolla on voimassa oleva auton tai moottoripyö-rän ajokortti tahi 52 §:ssä mainittu traktoriajokortti".

52 §:ssä annetaan määräykset traktoriajokortin myöntämisen edellytyksistä ja noudatettavasta menettelystä.

Vuoden 1957 moottoriajoneuvoasetuksen 89 §:n j-kohta määräsi:

"Sillä, joka tammikuun 1 päivän 1959 jälkeen kuljettaa traktoria tai moottorityökonetta tahi moottorikäyttöistä laitetta 2 §:ssä mainitulla tiellä, tulee olla sen kuljettamiseen vaadittava ajokortti"

Ote yllä mainitusta 2 §:stä:

"Tässä asetuksessa tarkoitetaan...tiellä yleisnimityksenä yleiselle liikenteelle tarkoitettua tai yleisesti liikenteeseen käytettyä yleistä tai yksityistä tietä, katua, toria, kujaa, käytävää, siltaa ja muuta tällaista tietä tai aluetta..."

Arvelisin siis, että jonkinlainen kortti traktorin kuljettamiseen tuli pakolliseksi vuoden 1959 alusta.

Kommentit (0)

Vastauksesi