Koska silikonirinnat ja muut kauneusleikkaukset yleistyivät Suomessa? Entä...

Koska silikonirinnat ja muut kauneusleikkaukset yleistyivät Suomessa? Entä...

Vastaus

Plastiikkakirurgialla tarkoitetaan korjaavaa kirurgiaa, jolla muokataan kehon epämuodostumia tai kehoon tulleita vammoja mahdollisimman normaaleiksi ja toimiviksi. Intiassa tehtiin plastiikkakirurgisia nenäleikkauksia jo vuonna 1000 eaa. Modernit plastiikkakirurgiatekniikat kehittyivät nykyisenkaltaiselle tasolle kuitenkin vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen, kun taisteluissa vammautuneille veteraaneille annettiin plastiikkakirurgista jälkihoitoa. Esteettinen kirurgia sen sijaan tähtää vain ja ainoastaan parantamaan muuten terveiden ihmisten ulkonäköä, eli käsitteellisesti se tarkoittaa juuri ”kauneusleikkauksia”.

Esteettisen kirurgian alaan kuuluvien rintasuurennusten ensimmäinen laajempi aalto sijoittuu 1950-luvun Los Angelesiin, kun Hollywood-teollisuus ja Playboy-lehti lanseerasivat Jayne Mansfieldin ja Marilyn Monroen kaltaiset naisihanteet. Ensimmäiset kokeelliset rintojen suurennusleikkaukset tehtiin jo 1890-luvulla injektoimalla parafiiniä rintoihin. Tämän jälkeen siirryttiin rasvasiirtokokeiluihin ja ensimmäisiin silikoni-implantteihin. Kauneusleikkauksista ei ole kerätty eriteltyjä tilastotietoja Suomessa, joten kauneusleikkausten määrän kasvua vuosien varrella on vaikea arvioida. Maailmalla kosmeettinen kirurgia kasvoi kuitenkin 1980-luvulla lääketieteen erikoisaloista nopeimmin. Suomeen esteettinen kirurgia vakiintui nykyisessä laajuudessaan 1990-luvulla.

HS arvioi, että Suomessa tehdään nykyään noin 6 000 kauneusleikkausta vuodessa. Selvityksessä Silikonirinnat : selvitys rintaimplanteista, naisten tietämyksestä ja kokemuksista (Stakes 1996) löytyy taulukko, jossa vuosien 1988 ja 1993 välillä rintaimplantin saaneiden naisten määräksi on ilmoitettu 2 108. Näistä 861 oli saanut implantin rintasyövän tai kasvaimen takia ja loput 1 247 muista, ilmeisesti ulkonäöllisistä, syistä. Kulmalan ja Lassilan katsauksessa Silikonitäytteiset rintaimplantit ja terveys (Duodecim 2005;121(14):1541-6) puolestaan ilmoitetaan, että ”tutkimusaineiston 2 166 naisen kohortissa oli mukana suurin osa suomalaisista naisista, jotka olivat hankkineet implantit esteettisistä syistä”.

Lähteet:

Encyclopedia Britannica Online

HS 6.5.2006: Kauneusleikkaukset yleistyvät Suomessa http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Kauneusleikkaukset+yleistyv%C3%A4t+Su...

Hovi & Keskimäki & Hemminki: Silikonirinnat : selvitys rintaimplanteista, naisten tietämyksestä ja kokemuksesta (Stakes 1996) http://www.helmet.fi/search*fin/?searchtype=i&searcharg=9513303020&searc...

Kinnunen: Lihaan leikattu kauneus (Gaudeamus Helsinki University Press 2008) http://www.helmet.fi/search*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-495-053-...

Kulmala & Lassila: Silikonitäytteiset rintaimplantit ja terveys (Duodecim 2005;121(14):1541-6) http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo95096.pdf

Kynkäänniemi: Kauniiksi leikattu ruumis? Kosmeettinen kirurgia yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä (Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos 2006) http://thesis.jyu.fi/07/URN_NBN_fi_jyu-200796.pdf

Kommentit (0)

Vastauksesi