Koska on maksettu ensimmäisiä asumistukia? Koska Toimeentulotukia? Valtiontakaus opintolainaan?

Koska on maksettu ensimmäisiä asumistukia? Koska Toimeentulotukia? Valtiontakaus opintolainaan?

Molemmat ajankohdat tietämättömissä edes "alan asiantuntijat" eivät kykene vastaamaan. Monille on yllätys että opintolainaa sai vain löydettyään takaajan.

2 vastausta
13.07.201717:06
26872
98

Asumistukilaissa tapahtui ainakin 1975 merkittävä muutos, sillä silloin alettiin maksaa asumistukea myös omistusasunnossa asuville, kun sitä ennen tuen piirissä olevat olivat vain vuokra-asunnossa asuvat. Tällöin myös asumistukijärjestelyjen taustavirasto vaihtui Sosiaalihallituksesta Asuntohallitukseksi. Sinne lähetti käsittelemiään anomuksia myös allekirjoittanut.

Kommentit (0)

Suomalaisen sosiaaliturvan historiasta löytyy tietoja useista eri lähteistä. Vuosikymmenien aikoina niin käsitteistö kuin tukien sisältö on muuttunut. Käytössäni olleista teoksista löysin seuraavia tietoja:

1) Lapsiperheiden asumistuki pantiin alkuun jo vuonna 1953 ja siitä säädettiin erityislaki vuonna 1963, lain nojalla asumistukea myönnettiin vähävaraisille perheille, joilla oli kaksi alle 16-vuotiasta lasta.

2) Viimesijaista toimentuloturvaa (toimeentulotuki) koskevaa tilastointia on tehty 1800 -luvun lopulta lähtien ja ensimmäinen turvaa säädellyt asetus säädettiin jo 1852 (Köyhäinhoitoasetus).

3) Valtion takaama opintolaina tuli käyttöön vuonna 1969. Aikaa ennen valtion opintotukea on nimitetty oma- ja lähiyhteisövastuun ajanjaksoksi.

Täydennys aiempaan vastaukseen opintolainan osalta Kysy kirjastonhoitaja -palvelusta. Blomsterin kirjassa mainitaan vuosi 1969, mutta jo vuonna 1959 hyväksyttiin ensimmäisen kerran laki (Laki korkeakouluissa opiskelevien ja niissä loppututkinnon suorittaneiden henkilöiden opintolainojen), joka mahdollisti valtion takaaman opintolainan mm. "Opiskelumahdollisuuksien parantamiseksi voidaan myöntää valtiontakaus akateemista loppututkintoa varten korkeakoulussa opintoja harjoittavan lahjakkaan, ahkeran ja vähävaraisen opiskelijan opintolainoille." Valtiontakauksia saattoi samanaikaisesti olla voimassa 500 000 000 markkaa. Lain mukaan valtio saattoi edellä mainitut vaatimukset täyttävän opiskelijan valmistuttua maksaa tämän lainan kokonaisuudessaan tai osittain (tätä kutsuttiin takausstipendiksi).

Vuoden1969 laissa (69/1969 Laki korkeakouluissa ja eräissä muissa oppilaitoksissa opiskelevien henkilöiden opintolainojen valtiontakauksesta ja korkotuesta) takauksen edellytyksenä ei ollut vähävaraisuus tai opiskelijan ominaisuudet. Uudessakin laissa säilyi takaustipendi. Samassa laissa säädettiin myös opetusministeriön alaisuuteen perustettavasta valtion opintotukukeskuksesta (toimi 1969 - 1994).

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi