Koska koulussa lopetettiin lauantaiopiskelu?

4 vastausta

Koulujen lauantaiopiskelusta on kysytty palvelustamme aikaisemminkin. Opetushallituksen arkistosta saatiin silloin yksityiskohtaista tietoa asiasta. Tässä vastaus arkistostamme:

”Kouluhallitus ohjeisti 18.5.1971 ensimmäistä kertaa viisipäiväiseen kouluviikkoon siirtymisestä ”väliaikaisjärjestelynä” lukuvuoden 1971-1972 alusta eli lukuvuosi alkoi tuolloin 23.8.1971. Tämä koski sekä kansakouluja että oppikouluja. Pysyvä päätös asiasta tehtiin 4.5.1972 eli lukuvuosi 1972-73 (alkoi 21.8.72) oli ensimmäinen ihan virallinen 5-päiväinen, mutta sen katsotaan kuitenkin alkaneen jo tuolloin 23.8.1971. Koulukohtaisesti systeemiin siirtymisestä ei ainakaan tällä etsimällä löytynyt mitään tietoja – muutos tapahtui enemmänkin koulutyypeittäin, mikä tarkoittaa sitä, että aluksi asia ei koskenut iltaoppikouluja/iltalinjoja, sisäoppilaitoksia jne.”

Kommentit (1)
Ammattikoulutuksen puolelta: "Syksystä 1971 lähtien maan kaikki kauppaoppilaitokset si... Ammattikoulutuksen puolelta: "Syksystä 1971 lähtien maan kaikki kauppaoppilaitokset siirtyivät noudattamaan viisipäiväistä kouluviikkoa. Kauppaopetus oli ensimmäinen koulumuoto, joka rupesi toteuttamaan kiinteää viisipäiväistä kouluviikkoa." Santonen Pirjo: Merkuriuksen matkassa. 150 vuotta kauppaopetusta Suomessa. Gummerus 1989. Porin kauppaoppilaitoksessa viisipäiväinen viikko otettiin käyttöön kokeilumielessä jo 1967. Muualla seurattiin esimerkkiä vaikkapa niin, että pari kuukautta syyslukukauden alussa ja pari kuukautta loppukeväällä lauantait olivat vapaapäiviä. Jotta koulupäiviä kertyisi riittävästi, ruvettiin syyslukukausi aloittamaan jo elokuun loppupuolella, jolloin kesäloma (ammattiin opiskelevilla yleensä kesän työharjoittelu) lyheni hieman.
31.5.2017 09:36 Sten Borg 21498
17.04.201808:02
30474
162

Toimittaja Jukka Saarinen kirjoitti 16.4.2018 Turun Sanomissa "Suomi 1968" -palstallaan seuraavasti:

"KOULUISSA LAUANTAIT TULOSSA VAPAIKSI

Valtion oppikouluissa ja kansakouluissa päätettiin syksystä [1968] alkaen siirtyä  osittain viisipäiväiseen työviikkoon. Oppikouluissa syyskuun ja toukokuun lauantait olivat vapaapäiviä. Kansakouluissa lauantait olivat vapaita lisäksi elokuussa ja kesäkuussa."

 

Kommentit (0)
03.06.201715:47
2502
135

"- - katsotaan kuitenkin alkaneen jo tuolloin 23.8.1971. – muutos tapahtui enemmänkin koulutyypeittäin, mikä tarkoittaa sitä, että aluksi asia ei koskenut iltaoppikouluja/iltalinjoja, sisäoppilaitoksia jne.”

Oma kokemus: Aloitin iltaoppikoulussa syksyllä 1971. Lauantait olivat muuten vapaita, paitsi muutaman viikon välein oli lauantaina päivällä rästitenttitilaisuus niille jotka olivat pätevästä syystä olleet poissa varsinaisesta koetilaisuudesta. Kertoivat, että aikaisemminkin oli lauantaisin ollut vain kokeita, ei oppitunteja.

Kommentit (0)
29.08.202116:29
30474
9

Helsingin Sanomien Tänää-sivun palstalla "HS 50 vuotta sitten tiistaina 24.8.1971" oli kärkiuutisena seuraava juttu (ote):

KOULULAISET ILOISIA VIIDEN PÄIVÄN VIIKOSTA

Yli 800 000 eri koulujen oppilasta jätti maanantaina kesän taakseen, kun koulutyö alkoi jälleen, tällä kertaa viikkoa entistä aiemmin.

Viisipäiväinen työviikko tuntui kuitenkin useimpien mielestä korvaavan yhden lomaviikon menetyksen. Lauantaina on kiva olla perheen parissa, kun muillakin on vapaata, ja viikonloppuun jää ainakin yksi läksyistä vapaa päivä.

[- -]

Aivan ilmeistä siis on, että pysyvästi viisipäiväiseen työviikkoon Suomen kouluissa siirryttiin käytännössä lukuvuoden 1971 - 1972 alkaessa, kuten kirjaston kymmenen vuotta vanhassa vastauksessa todettiinkin.  Yhtä ilmeiseltä näyttää edellisten vastausten valossa, että lyhyempää kouluviikkoon siirtymistä oli vuodesta 1968 alkaen edeltänyt osittainen kokeilu- ja siirtymävaihe.

Kommentit (0)

Vastauksesi