koska hattulan pyhän ristin kirkon rakennus työt alkoivat?

koska hattulan pyhän ristin kirkon rakennus työt alkoivat?

3 vastausta

Hattulan Pyhän Ristin kirkon rakennusvuosiksi arvioidaan 1370-1420.
Lähde:Santakari, Keskiajan kivikirkot.

Kommentit (0)
10.06.201913:51
26835
22

Kun tähän kysymykseen vuonna 2001 vastattiin, oli tuolloin lähdekirjana käytetty Santakarin Keskiajan kivikirkot jo aivan vanhentunut. 

Markus Hiekkasen väitöskirja The Stone Churches of the Medieval Diocese of Turku ilmestyi kevättalvella 1994. Se oli Suomen keskiaikaisten kirkkojen ajoituksen osalta aivan käänteentekevä tutkimus, ja nykyään siinä esitetyt ajoitukset ovat vakiinnuttaneet asemansa mm. jokseenkin kaikissa Suomen keskiajan yleisesityksissä ja vastaavissa.

Vuonna 1994 Hiekkanen siis arvioi tutkimuksessaan Hattulan Pyhä Ristin kirkon ajoitushaarukaksi vuosien 1440 ja 1480 välin. Sittemmin Hiekkanen on huomauttanut kirjassaan Suomen keskiajan kivikirkot (1. p. 2007), että "[v]iimeksi mainittu ajoituskin on vanhemmalta osaltaan liian varhainen". Hän viittaa rakennusarkeologi Knut Draken (1927 - 2013) Hämeen linnan ns. tiililinnavaiheesta tekemään ikäykseen, jonka mukaan kyseessä oli vuosien 1472 ja 1490 välinen jakso. Hiekkasen mukaan sama rakennusmestari "lienee tuona ajanjaksona suunnitellut ja johtanut myös Hattulan tiilikirkon rakentamisen".

Hiekkasen viimeksi mainittu johtopäätös vaikuttaa hyvin perustellulta, koska Hattulan kirkko on Turun tuomiokirkon ohella ainoa varmasti tiilirakenteiseksi suunniteltu ja myös kokonaan tiilestä muurattu keskiaikainen kirkko.

 

Kommentit (0)
08.04.202120:18
26835
2

Viimeksi Hattulan Pyhän Ristin keskiaikaisen tiilikirkon rakentamisajankohtaan on ottanut kantaa Turun museokeskuksen tutkija Tanja Ratilainen vuonna 2020 tarkastetussa väitöskirjassaan Early brick use and brick building in mainland Finland: contribution of Koroinen, Early Phases of Turku project and Holy Cross Church of Hattula. Lainaan Hattulaa koskevan kohdan Turun yliopiston Ratilaisen väitöstä käsittelevästä mediatiedotteesta:

Hämeen linnan ja Hattulan Pyhän Ristin kirkon kohdalla on pitkään pohdittu sitä, kumpi rakennettiin ensin, linna vai kirkko, vai rakennettiinko ne yhtä aikaa.

– Nyt tiedämme, että linna on todennäköisesti vanhempi. Uusimman numismaattisen tutkimuksen (FT Frida Ehrnsten) ja luonnontieteellisten ajoitustulosten perusteella tiililinna on ollut rakenteilla jo 1300-luvun lopulla tai 1400-luvun alussa, mutta tiilikirkko Hattulaan rakennettiin vasta 1400-luvun toisella puoliskolla tai viimeistään 1500-luvun alussa. Aikaisempi tutkimus ajoitti molemmat vuosiin 1472–1490, Ratilainen selittää.

 

 Lisättäköön, että Ratilainen päätyi ajoitukseensa käyttämällä "vanhaa termoluminesenssimenetelmää", kun muut luonnontieteelliset ajoitusmenetelmät eivät Hattulassa onnistuneet. Termoluminesenssiajoituksessa (Optically stimulated luminescence) mitataan tiilen sisältämien kvartsi- tai maaselpäkiteiden taustasäteilyn määrä. (Kun tiili poltetaan, säteily nollaantuu.) Hattulasta saatiin 5 (oikeastaan 4) näytetttä. Ne osoittivat, että tiilet valmistettu aikavälillä n. 1450 - 1500-luvun alku.

Kommentit (0)

Vastauksesi