koska hattulan pyhän ristin kirkon rakennus työt alkoivat?

koska hattulan pyhän ristin kirkon rakennus työt alkoivat?

2 vastausta

Hattulan Pyhän Ristin kirkon rakennusvuosiksi arvioidaan 1370-1420.
Lähde:Santakari, Keskiajan kivikirkot.

Kommentit (0)
10.06.201913:51
19221
12

Kun tähän kysymykseen vuonna 2001 vastattiin, oli tuolloin lähdekirjana käytetty Santakarin Keskiajan kivikirkot jo aivan vanhentunut. 

Markus Hiekkasen väitöskirja The Stone Churches of the Medieval Diocese of Turku ilmestyi kevättalvella 1994. Se oli Suomen keskiaikaisten kirkkojen ajoituksen osalta aivan käänteentekevä tutkimus, ja nykyään siinä esitetyt ajoitukset ovat vakiinnuttaneet asemansa mm. jokseenkin kaikissa Suomen keskiajan yleisesityksissä ja vastaavissa.

Vuonna 1994 Hiekkanen siis arvioi tutkimuksessaan Hattulan Pyhä Ristin kirkon ajoitushaarukaksi vuosien 1440 ja 1480 välin. Sittemmin Hiekkanen on huomauttanut kirjassaan Suomen keskiajan kivikirkot (1. p. 2007), että "[v]iimeksi mainittu ajoituskin on vanhemmalta osaltaan liian varhainen". Hän viittaa rakennusarkeologi Knut Draken (1927 - 2013) Hämeen linnan ns. tiililinnavaiheesta tekemään ikäykseen, jonka mukaan kyseessä oli vuosien 1472 ja 1490 välinen jakso. Hiekkasen mukaan sama rakennusmestari "lienee tuona ajanjaksona suunnitellut ja johtanut myös Hattulan tiilikirkon rakentamisen".

Hiekkasen viimeksi mainittu johtopäätös vaikuttaa hyvin perustellulta, koska Hattulan kirkko on Turun tuomiokirkon ohella ainoa varmasti tiilirakenteiseksi suunniteltu ja myös kokonaan tiilestä muurattu keskiaikainen kirkko.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi