Koska digitaalinen kuvantallennus keksittiin?

Koska digitaalinen kuvantallennus keksittiin?

Vastaus

Aluksi hieman käsitteistä.

Sana digitaalinen tarkoittaa numeerista: numeroin ilmaiseva, numeroihin perustuva, numeroita vastaavia signaaleja käyttävä. Lähde: NetMot-sanakirjasto

Nykyisin digitaalisuus tavallisesti yhdistetään binääriseen elektroniikkaan ja sähköiseen muotoon. Digitaalisuus on kuitenkin vanhempaa perua. http://fi.wikipedia.org/wiki/Digitaalinen

Digitaalisesta valokuvauksesta pro gradun tehnyt Pekka Mölsä toteaa blogissaan, että digitaalisen valokuvauksen kehitys ei ole yhden tietyn menetelmän tulosta, vaan monen erilaisen filosofisen, yhteiskunnallisen ja teknisen prosessin tuotetta. Sen alkuhetkeä ei voi yksiselitteisesti määritellä. Valokuvauksen ja digikuvauksen kehitys on ollut todella kollektiivinen prosessi, jossa kaikki osapuolet ovat varastaneet ideoita ja ostaneet patentteja parhaansa mukaan. http://digikuva.on.googlepages.com/1.2.3tiedonarkeologia
http://digikuva.on.googlepages.com/1.3.4valokuvaus

Kodak on etunenässä ollut valmistamassa digitaalisen kuvankäsittelyn perustuvia laitteita 1930-luvulla. Tästä löytyy tietoa Kodakin sivulta http://www.kodak.com/global/en/corp/historyOfKodak/impacting.jhtml?pq-pa...

Kommentit (0)

Vastauksesi