Koraanin "runollisuus"

Koraanin "runollisuus"

Useilla tahoilla kerrotaan Koraanin runollisuudesta. Onko siinä loppusoinnillisuutta, länsimaitten tapaan ? Voisittiko julkistaa joitakin kohtia translitteroituna, onnistuuko?

Vastaus

Kun Koraania kuvataan runolliseksi, voidaan viitata moniinkin tekstin piirteisiin. Yleisimmällä tasolla kyseessä voi olla väljä luonnehdinta Koraanin kielellisestä ilmaisusta ja tyylistä, jota monet pitävät erityisen kauniina ja tunteisiin vetoavana (ks. esim. Sardar & Davies 2014, s. 20) Jaakko Hämeen-Anttilan Islamin käsikirjassa "runollisuudella" viitataan myös tekstin monimerkityksisyyteen ja avoimuuteen: "Koraanin teksti on pääsääntöisesti hyvin väljää. Sen tyyli on pikemminkin runollinen kuin asiaproosalle luonteenomainen, ja siinä on suhteellisen vähän tarkkaa lakitekstiä tai muita yksityiskohtaisia määräyksiä uskoville." (Hämeen-Anttila 2004, s. 92.)

Arabiankielisen Koraanin kieleen kuuluu kuitenkin myös loppusoinnullisuus. Koraanin vuonna 1957 ilmestyneen suomenkielisen käännöksen johdannossa todetaan: "Koraanin tyylille kokonaisuudessaan on ominaisinta siinä esiintyvä riimiproosa, ns. sadžc, joka ei ole varsinaista mitallista runoa, mutta kuitenkin loppusoinnullista." (Aro, Salonen & Tallqvist 1989, s. 14.) Lisätietoa tästä ns. saj'-riimiproosamuodosta löytyy esimerkiksi Hämeen-Anttilan teoksesta Johdatus Koraaniin.

Koraanin translitterointeja löytyy runsaasti verkosta, ks. esim. http://transliteration.org/quran/WebSite_CD/MixClear/Fram2E.htm

Kommentit (0)

Vastauksesi