Kirjojen selässä olevat symbolit

Kirjojen selässä olevat symbolit

Kuinka kauan kirjaston kirjoihin (ainakin Espoossa niitä on) on merkitty niiden "laatu" symboleilla. Sydän rakkausromskuihin, neliö ja kolmio taitaa myös olla. Kuka keksi tavan? Kuka päättää mikä merkki kullekin kirjalle annetaan? Millä perusteella merkki annetaan - siis määrääkö sisältö vai kirjailija? Minusta tapa on ihan mukava, löytää helposti haluamaansa laatua, tosin aina välillä huomaan ohittavani turhaan ne muut hyvät mutta merkittömät kirjat :(

Vastaus

Perinteisen kolmen laajan lajityypin, lyriikan, proosan ja draaman, lisäksi kirjastot kategorisoivat kaunokirjallisuutta eri tavoin.

Genretyksen tarve on syntynyt luonnostaan kokoelmien laajenemisen myötä. Genretys ei kuulu vain kirjastoille, vaan genrejä käytetään laajemmin taiteen tai kirjallisuuden lajityyppeinä.

Genremerkintöjen tarkoitus on ryhmitellä samaa aihetta koskeva kirjallisuus kirjastossa. Genren kriteerit ovat tavallisesti väljiä. Kirjastojen käytössä ei ole kategorisointiin liittyviä yleispäteviä sääntöjä eikä yhtenäisiä genremerkintöjä, joskin siihen nykyään laajemmissa kirjastoverkoissa pyritään.

Genremerkintöinä käytetään vaikkapa kirjaan liimattavia värillisiä symboleita tai kirjainyhdistelmiä. Merkintöjä voidaan käyttää, vaikka genretarralla varustettu kirjallisuus olisikin ryhmitelty samaan hyllyluokkaan muun aineiston kanssa.

Erittäin pienissä kokoelmissa genrejä ei tarvita.

Kommentit (0)

Vastauksesi