Kirjastojen rahoitus toisten alueiden veronmaksajien rahoilla

Kirjastojen rahoitus toisten alueiden veronmaksajien rahoilla

Miten todistetaan oikeaksi tai vääräksi väite, että pääkaupunkiseudun veronmaksajien rahoja siirretään "maakuntien" kirjastojen hyväksi enemmän kuin rahaa valuu toiseen suuntaan? Missä olisi tilastotietoja usean vuoden ajalta?

Vastaus

Kysymykseen on vähän vaikea vastata. Oletan, että kysyjä tarkoittaa kirjastojen saamien valtionavustuksia, sillä yleisten kirjastojen toimintahan on kuntien hoitamaa ja pääosin myös rahoittamaa. näiden Viime vuoden (2019) Valtion tulo- ja menoarviossa yleisten kirjastojen valtionavustuksiin oli varattu noin 3 700 000 €. Summasta noin 2500 000 € oli varattu alueellisiin ja valtakunnalliseen kehittämistoimintaan. Määräraha vaihtelee vuosittain ja myös käyttö kirjastoittain vaihtelee, koska suuri osa rahasta käytetään kertaluontoisiin projekteihin. Helsingin kaupungin kirjastopalvelukokonaisuutta tuetaan ulkopuolisella rahalla tämän vuoden tulo- ja menoarvioehdotuksen mukaan noin 1 680 000 000 €. 

Kommentit (0)

Vastauksesi