Kiitos vastauksesta ja vielä lisäkysymys.

Kiitos vastauksesta ja vielä lisäkysymys.

Kiitos vastauksesta ja vielä lisäkysymys. Entä jos huuliharppu olisi luonnollisessa mollissa ja nappia painamalla sävelet laskisivat puolisävelaskelen olisiko siinä suuri ero harmoniseen molliin? Olisiko kenties parempi vaihtoehto?

Vastaus
19.09.200909:27
5301
82

Kyseiset skaalat eroavat toisitaan vain septimin kohdalla. Eli jos harmonisessa mollissa skaala rakentuu (1,2,b3,4,5,b6,7,8) ja luonnollisessa mollissa (1,2,b3,4,5,b6,b7,8) niin eroahan on havaittavissa vain septimin kohdalla. Periaatteessa luonnollisessa mollissa oleva harppu olisi fiksumpi vaihtoehto kuin harmonisessa mollissa oleva harppu sillä harmonisessa mollissa oleva harppu ei äänellisesti kata ollenkaan puhdasta sekstiä vaikka siinä olisi tämä puolensävelaskeleen alentava nappi. Luonnollisessa mollissa taas tätä nappia käyttämällä saataisiin kaikki äänet kuuluviin. Käytettävissä olisi siis molemmat "septimit" koska alennettu oktaavi on enharmonisesti sama kuin puhdas septimi(b8=7)ja harpussa ilman napinpainallusta saatava alennettu septimi (b7).

Tämän kaiken lisäksi samaa logiikkaa käyttäen saataisiin kromaattinenkin skaala samaan harppuun, mikäli nappi mahdollistaisi siis puolensävelaskeleen alennuksen kaikkiin ääniin.

Jos luonnollisen mollin ääniä (1,2,b3,4,5,b6,b7,8)alennetaan kaikkia puoli sävelaskelta saataisiin siis b1,b2,bb3,b4,b5,bb6,bb7,b8 enharmonisesti sama kuin b1,b2,2,b4,b5,5,6,7, eli puolisävelaskelta alempaa alkava luonnollinen molli. Eli jos nämä kaksi skaalaa yhdistetään ja tarkastellaan mitä ääniä se mahdollistaisi yhdessä oktaavissa niin se olisi kromaattinen asteikko. Otetaan esimerkiksi luonnollinen C-molli eli alussa meillä olisi äänet C,D,Eb,F,G,Ab,Bb,C ja jos kaikkia ääniä nyt alennettaisiin saataisiin siis luonnollisen mollin lisäksi sen alennetut äänet (b1,b2,2,b4,b5,5,6,7) C-mollissa: Cb,Db,D,E,Gb,G,A,Cb. Enharmonisesti siis kromaattinen asteikko koska Cb=B. Eli C,Db,D,Eb,E,F,Gb,G,Ab,A,Bb,B.

Eli siis omasta mielestäni ainakin parempi vaihtoehto.
Myös senkin takia että mielestäni on loogisempaa ajatella harmonista mollia luonnollisen mollin kautta kuin toisinpäin.

Kommentit (0)

Vastauksesi