Kiitos aiemmista hyvistä vastauksistanne.

Kiitos aiemmista hyvistä vastauksistanne.

Kiitos aiemmista hyvistä vastauksistanne. Nyt tärkeä sekä suomalaisiin että kansainvälisiin tekijänoikeuksiin liittyvä kysymys.
Maailman jätepaperit on täynnä kiinnostavia valokuvia. Kertokaa saako sanomalehtivalokuvaa (tai esim. mainoskuvaa tai mainoslehtisen kuvaa tai mainospostikorttia tms.) käyttää omiin tarkoituksiinsa julkisesti seuraavalla tavalla:
Otan vaikkapa ilmaispostikortin. Tai sanomalehtikuvan tai siitä valokopion. Piirrän sen päälle tussilla jotain ihan muuta, vaikkapa vitsin tai käytän sitä pohjana, osana sarjakuvaa jonka teen näin tehdyistä osasista.
Ja julkaisen lehdessä tai pidän näyttelyn ?
Eli kuva on muuttunut taustaksi, vain osaksi omaa teostani. Onko minulla täysi oikeus tehdä näin?
Jos se käy niin pitääkö kuvan ottajalta (tai esim. Hesarilta tai esim. mainostetun tuotteen edustajalta) pyytää lupa? Jos se käy niin pitääkö kuvan ottajan nimi olla näkyvissä?

Vastaus

Yksityiskohtaisten sääntöjen antaminen siitä, miten raja vapaan luomisen ja muuntelemisen välillä käytännössä on
vedettävä, on varsin vaikeata. Viime kädessä tuomioistuinlaitos ratkaisee asian.

Tekijänoikeuslaki 4 §:ssä käsitellään teoksen muuntelua.
"Sillä, joka on kääntänyt teoksen tai muunnellut sitä tahi saattanut sen muuhun kirjallisuus- tai taidelajiin, on tekijänoikeus teokseen tässä muodossa, mutta hänellä ei ole oikeutta määrätä siitä tavalla, joka loukkaa tekijänoikeutta alkuperäisteokseen.
Jos joku teosta vapaasti muuttaen on saanut aikaan uuden ja itsenäisen teoksen, ei hänen tekijänoikeutensa riipu tekijänoikeudesta alkuperäisteokseen."
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404#p4

Suomessa tekijänoikeusneuvosto on antanut lausuntoja koskien muuntelua ja kuvataiteen tuotteita. Problematiikkaa käsitellään mm. lausunnossa 2005:1 Tekijänoikeus koristelautasiin http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Tekijaenoikeus/tekijaenoik...

Lausunto 1999:7 Maalausten tekeminen toisia maalauksia esikuvina käyttäen
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Tekijaenoikeus/tekijaenoik...
Lausunnossa käsitellään eri teosten välistä samankaltaisuusarviointia.

Tekijänoikeus käsintehtyihin kortteihin / Lausunto 1990:2
http://www.minedu.fi/OPM/Tekijaenoikeus/tekijaenoikeusneuvosto/tekijaeno...

Tekijänoikeusneuvoston lausunnot löytyvät sivulta
http://www.minedu.fi/OPM/Tekijaenoikeus/tekijaenoikeusneuvosto/tekijaeno...

Kommentit (0)

Vastauksesi