Kielten kuuntelu kielen opiskelun osana?

Kielten kuuntelu kielen opiskelun osana?

Opiskellakseen uutta kieltä onko olennaista tai miten olennaista on, että oppimateriaalia voi kuunnella myös kotonta tai oppituntien lisäksi, kuten cd-leyiltä, joita on myynnissä (kovaan hintaan)?

2 vastausta

Se, miten olennaista on, kuunteletko oppimateriaaliin liittyvää äänitettä, riippuu paljon varmaankin siitä, mihin oppijatyyppiin kuulut. Ihmiset voidaan jakaa erilaisiin oppijatyyppeihin sen mukaan, mikä heidän oppimistyylinsä on: oppivatko he parhaiten lukemalla, kuulemalla vai esimerkiksi tekemällä. Yleensä ihmisessä on useata oppijatyyppiä ja tällöin voi ajatella, että oppimateriaalin kuuleminen vahvistaa esimerkiksi lukemalla opittua. Tekstin kuuleminen auttaa ääntämisen oppimisessa.

Oppikirjaan liittyviä äänitteitä ei suinkaan tarvitse ostaa itselle, vaan kannattaa käydä kirjastossa tai tarkistaa verkkokirjastosta, olisiko kyseinen äänite lainattavissa.

Kommentit (0)
29.10.201521:58
26266
68

Olennaisinta lienee itse asiassa se, miltä kannalta tahdot itse kieltä oppia. Jos oppimistarpeesi jostain syystä olisi vain taito oppia lukemaan kyseisellä kielellä painettuja tekstejä tai kirjoittamaan niihin vastauksia, äänitteet olisivat jokseenkin yhdentekeviä. Toki sellainen oppimistarve lienee suhteellisen harvinainen.

Joskus viime sotien aikoihin kerrottiin tapauksesta, jossa jenkit halusivat opettaa eräille omille joukoilleen japania, jotta voisivat vakoilla japanilaisia ja [tulevan] voiton jälkeen päästä yhteisymmärrykseen heidän kanssaan hoidettavista asioista. Tällöin kerrotaan, että kyseinen oppijaryhmä jaettiin testauksen jälkeen kahtia juuri siksi, että ei ollut aikaa opettaa kaikille sekä suullista että kirjallista taitoa. Testissä juuri eriteltiin vahvasti visuaaliset kielenoppijat selkeän auditiivisista: visuaaliset opettelivat kirjoittamaan ja lukemaan kun taas auditiiviset kuuntelemaan ja puhumaan japania.

Nyt seniori-iässä ja kuulovamman jälkeen huomaan itse, että on vaikeampi selviytyä kuullun vieraan kielen ymmärtämisestä kuin aikaisemmin. kuulovammani kautta 4 eri tärkeää konsonanttia sekoittuvat keskenään. Niinpä koen äänitteet tärkeiksi. Olen kuitenkin ottanut avuksi youtuben Music to help you...learn....-osiot, jossa on lauluja, ja näytössä kulkee laulujen teksti sekä englanniksi että opettelemallani kielellä. Hyvä apu, koska musiikki on tärkeä oppimisväline. Ehdotankin, että tsekkaat, onko youtubessa haluamasi kielen em. osioita. Ellei ole, saatat hyötyä opettelemalla laulamaan mitä tahansa lyriikaltaan kohtuullisen yksinkertaista laulua kielellä, jota haluat oppia. Ellet mielestäsi osaa laulaa, laula kumminkin. :-))) Onnea opinnoillesi!

 

Kommentit (0)

Vastauksesi