Kieltääkö Koraani tappamisen ?

Kieltääkö Koraani tappamisen ?

Eli siis, ihan samalla tavalla ajatellen. Kun Raamattu kieltää tappamisen ihan säännöllä, niin onko Koraanissa vastaavaa?

4 vastausta

Koraanissa ei ole selkeäsanaista tappamisen kieltävää käskyä. Kuten uskonnolliset tekstit usein, se on hyvin monitulkintainen teos. Tämä mahdollistaa sen, että melkeinpä mihin tahansa tekoon voi löytää sekä puoltavan että kieltävän tekstinpätkän. Yleisesti ottaen Koraanissa kuitenkin korostuvat armeliaisuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Koraanin rinnalla islamin oppisisällössä keskeisiä ovat hadithit eli perimätieto profeetta Muhammedin teoista. Muhammed ei ollut mikään rauhanmies, ja hän on hadithien mukaan hyväksynyt "vääräuskoisten" surmaamisen, jopa kannustanut siihen.

Kommentit (1)
Lähes kaikkien uskontojen pyhät kirjat sisältävät paljon kertomuksia siitä, mitä jo... Lähes kaikkien uskontojen pyhät kirjat sisältävät paljon kertomuksia siitä, mitä joku muu, kuin kyseisen uskonnon jumala tai muu ehdoton auktoriteetti on jossakin tietyssä tilanteessa sanonut, käskenyt tai kieltänyt. Samaiset kirjat eivät yleensä ota kovinkaan selkeästi kantaa siihen, ovatko nuo kertomukset vain historiallisten tapahtumien kuvauksia vai pitäisikö kyseisen uskonnon harjoittajan pitää noita kaikkia sanomisia, käskyjä ja kieltoja yleisinä elämän ohjeinaan.
27.5.2017 09:09 T. Lainio 4918
26.05.201723:04
131
131

Aika hämmentävää, että Helsingin kaupunginkirjasto, jonka luulisi pyrkivän edes jonkinlaiseen puolueettomuuteen, käyttää lähteenään propagandasivustoa. 

Jos vilpittömästi kiinnostaa, mitä islamin profeetta on hadithin mukaan aiheepiiristä sanonut, niin muutama esimerkki, jotka kaikki koskee ihmisten tappamista, riippumatta siitä, mikä on uhrin uskonnollinen vakaumus - lisään vielä, että kaikki Bukharin hadithit ovat autenttisia:

Samurah kertoi, että Profeetta sanoi: 
"Jokainen, joka tappaa orjansa, me tapamme hänet ja jokainen, joka silpoo orjaansa, me silvomme häntä."
(Sunan an-Nasa'i, Vol 5, kirja 45, Hadith 4741, tämä on hasan)

`Abdullah kertoi: 
Profeetta (sallallahu ‘alaihi wa sallam) sanoi: “Kun Tunti lähestyy, tulee olemaan Al-Harjin päivät ja uskonnollinen tieto otetaan pois (häviää, kun uskonoppineet kuolevat) ja yleinen tietämättömyys leviää.” 
Abu Musa sanoi: “Al-Harj tarkoittaa etiopiaksi tappamista.” 
(Bukhari, vol 9, kirja 88, Hadith 187)

Jarir kertoi: Profeetta sanoi Hajjat-al-Wida’n aikana: “Olkoon ihmiset hiljaa ja kuunnelkoon.” Sitten hän sanoi heille: “Älkää tulko uskottomiksi kääntymällä epäuskoon vetämällä kurkut auki toisiltanne (tappamalla toisianne).” 
(Bukhari, vol 1, kirja 3, hadith 122)

Ibn ‘Umar kertoi: Allahin apostoli sanoi: “Uskollinen uskova pysyy vapaudessa mitä tulee uskontoon, kunnes hän tappaa jonkun laittomasti.”
(Bukhari, Vol 9, Kirja 83, Hadith 2)

'Abdullah bin 'Umar kertoi: “Paha teko, jolla on pahat seuraukset, joita ei voi paeta, on osallistua jonkun laittomaan tappamiseen.”
(Bukhari, Vol 9, Kirja 83, Hadith 3)

`Abdullah kertoi:
Profeetta (rauha hänelle) sanoi: “Ensimmäiset tapaukset, joista ihmisten välillä ratkaistaan Ylösnousemuksen päivänä, ovat ne, joissa on vuodatettu verta.”
(Bukhari, Vol 9, Kirja 83, Hadith 4)

`Abdullah kertoi:
Profeetta (rauha hänelle) sanoi: “Ketään ihmistä ei tapeta epäoikeudenmukaisesti ilman, että osan syyllisyyttä kantaa Adamin ensimmäinen poika, joka keksi tappamisen (murhaamisen) perinteen maailmassa. (On sanottu, että hän oli Qabil.)
(Bukhari, Vol 9, Kirja 83, Hadith 6)

Kommentit (0)
30.05.201722:45
7737
59

Raamatussa on suuri määrä tappamiskäskyjä Vanhassa Testamentissa. Siellä on myös Käsky Älä tapa.

Kommentit (0)

Pahoittelemme vastauksen aiheuttamaa mielipahaa.

Alkuperäisen vastauksen lähdeviitteissä mainittu sivusto ei ole puolueeton, mutta se on ilmeisesti valittu lähteeksi siksi että sieltä löytyy aiheeseen Koraanin katkelmia lähdeviitteineen, jolloin kuka tahansa voi itse tarkistaa pitävätkö lainaukset paikkansa.

Kuten vastauksessa todetaan, Koraanissa ei lietsota väkivaltaa, mutta siitä löytyy myös kohtia jotka voidaan mieltää väkivallan hyväksyviksi. Samoin perimätiedon mukaan profeetta Muhammed on puhunut kovin sanoin ei-muslimien surmaamisesta. Näin ollen ei siis voida väittää Koraanin yksiselitteisesti kieltävän tappamisen. Enemmistö moderneista muslimeista luonnollisesti kuitenkin pitää myös "vääräuskoisten" surmaamista eettisesti vääränä. Lisää aiheesta esim. Suomen Kuvalehden artikkelista, jossa asiantuntijana on haastateltu professori Jaakko Hämeen-Anttilaa. Hämeen-Anttilakin toteaa artikkelissa seuraavaa:

Me voimme kaivaa Koraanista kohtia, joilla voi perustella jotain väkivallantekoa. Mutta jos luetaan kirjaa kokonaisuutena, oikeudenmukaisuus, sääliväisyys ja armeliaisuus ovat keskeisiä.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi