Kielijänne eri kieliä puhuvilla. Onko eroa?

Kielijänne eri kieliä puhuvilla. Onko eroa?

Mikäli suomalainen ei osaa sanoa r-kirjainta kunnolla, hänellä saattaa olla kielijänne kireällä. Muissa kielissä taas r-kirjain on pehmeä ja hieman erilainen kuin Suomen kielessä. Onko näille ajan saatossa muodostunut kireä kielijänne? :)

Vastaus

Eri kieliä puhuvien kielijänteiden kireydestä emme löytäneet tutkimustietoa, joten kysymykseesi ei voi vastata suoraan. Sen sijaan eri kieltä puhuvien kyvystä liikuttaa kieltä löytyy tutkimustietoa. Malesiassa tehdyn tutkimuksen mukaan paikallisten malaijin, kiinan ja hindin puhujien kyvyssä käyttää ja liikuttaa kieltä löytyi huomattavia eroavaisuuksia. Lähes kaikki tutkimuksiin osallistuneet kykenivät tekemään perusliikkeet kielellään, mutta hindiä puhuvien kielet olivat huomattavasti notkeampia kuin muiden ryhmien. Hindin monipuoliset täryäänteet ovat siis vaikuttaneet puhujien kehittyneeseen kykyyn liikuttaa kieltä. Tutkimuksessa ei otettu kantaa kielijänteeseen ja siihen olisi jänne "venynyt" hindin puhujilla.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4740578/

Joissakin kulttuureissa harrastetaan kielijänteen katkomisia, koska uskotaan että se auttaa vieraiden kielten opiskelussa. On väitetty, että erityisesti Etelä-Koreassa vanhemmat ovat järjestäneet lapsilleen kielijänteen leikkauksia, jotta englannin kielen r-äänne ja l-äänne olisivat helpommin äännettävissä. Leikkauksen seurauksena kieli pitenee n. yhden millin verran. Joissakin vaikeissa tapauksissa leikkauksesta on saattanut olla hyötyä, mutta yleensä se on havaittu turhaksi. Yhdysvalloissa varttuneet korealaissiirtolaiset kykenevät tutkimuksen mukaan ääntämään l-äänteen ja r-äänteen yhtä hyvin kuin muutkin.

Kommentit (0)

Vastauksesi