Kielekkeinen valtiolippu

Kielekkeinen valtiolippu

Olen saanut haltuuni kielekkeisen valtiolipun (pieni n 100x 140 ) Saanko käyttää sitä ?

Vastaus

Jokaisella suomalaisella on oikeus liputtaa suorakaiteenmuotoisella kansallislipulla. Muut liput  on varattu valtion laitosten, valtiojohdon ja armeijan käyttöön. Suorakaiteista valtiolippua käyttävät eduskunta, ministeriöt, ministeriöiden alaiset keskushallinnon virastot ja niihin verrattavat virastot ja laitokset, korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus, hovioikeudet, aluehallintovirastot, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, Suomen ulkomailla olevat diplomaattiset tai niihin rinnastettavat edustustot ja lähetettyjen konsulien johtamat konsulinedustustot, Suomen Pankki, Kansaneläkelaitos, Suomen akatemia, julkisoikeudelliset yliopistot, rajavartiolaitos sekä valtion alukset. Kielekkeistä valtiolippua käyttävät puolustusvoimien esikunnat, joukko-osastot, laitokset ja alukset. Tasavallan presidentin kielekkeisessä valtiolipussa on tangonpuoleisessa yläkentässä sini-keltainen vapaudenristi.

Kommentit (0)

Vastauksesi