Kenttäsairaanhoitajan kelpoisuusvaatimuksista Suomessa?

Kenttäsairaanhoitajan kelpoisuusvaatimuksista Suomessa?

Miten suuri osa % puolustusvoimien kenttäsairaanhoitajista on varusmieskoulutuksen käyneitä? Ellei sitä vaadita toistaiseksi.

Vastaus

Varusmiespalveluksen suorittaminen ei ole puolustusvoimien terveydenhuollon tehtäviin pääsemisen edellytys. Poikkeuksena on sotilaslääkäri, jolta palveluksen suorittamista vaaditaan. Kenttäsairaanhoitajat työskentelevät myös maastossa ja hyvä fyysinen kunto on avuksi. Puolustusvoimien organisaation tuntemuksesta on hyötyä. Kenttäsairaanhoitajat ovat puolustusvoimissa melko uusi henkilöstöryhmä, vuonna 2000 perustettu.

Timo Gröhnin Maanpuolustuskorkeakoululle vuonna 2010 tekemän tutkimuksen mukaan varusmiespalvelus tai naisten vapaaehtoinen asepalvelus katsotaan eduksi virkaan valittaessa. Osaamisvaatimuksia koskevassa luvussa Gröhn viittaa aikaisempaan kenttäsairaanhoitajille tehtyyn kyselytutkimukseen, jossa vastanneista 80% oli kertonut suorittaneensa varusmiespalveluksen. Tämä on ehkä suuntaa antava luku.

Kommentit (0)

Vastauksesi