Kenen vastuulla on Suomen rautateiden vähimmäisvaatimukset täyttävä kohtauskulma?

Kenen vastuulla on Suomen rautateiden vähimmäisvaatimukset täyttävä kohtauskulma?

Onko kohtauskulman vähimmäisvaatimus velvoittava? Kuka on vastuussa siitä, että sitä käytännössä (VT:n) rautateillä Suomessa sovelletaan määräyksien mukaan? "Tutkijoiden mukaan tien ja radan välinen kohtauskulma on liian pieni. Tien ja radan kohtauskulmaksi mitattiin 43 astetta, kun virallisten määräysten mukaan kohtauskulman tulee olla vähintään 58,5 astetta. Yleensä kohtauskulma on 72–90 astetta.". Ref. Raaseporin vuoden 2017 traaginen kuolonkolari ja monien elinikäinen vähintään henkinen vammautuminen.

Vastaus

Rautatiemääräyksistä Suomessa vastaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Suomen rataverkon ylläpito, kehittäminen ja kunnossapito on Liikenneviraston vastuulla. Liikenteen harjoittamisesta huolehtii VR Group.

Vaatimukset tasoristeyksille määritellään ratateknisten määräysten ja ohjeiden (RATO) yhdeksännessä osassa. "Uusissa tasoristeyksissä risteyskulman tulee olla vähintään 65 gon (58,5°), mutta yleensä 80-100 gon (72 - 90°). Olemassa olevia tasoristeyksiä parannettaessa pyritään mahdollisimman suoraan risteyskulmaan. Erittäin pakottavissa tapauksissa, esim. tasoristeyksen ollessa sivukaltevassa maastossa ja kaava-alueella, voidaan käyttää edellä mainittuja pienempiä risteyskulman arvoja. Tähän on aina saatava ratahallintokeskuksen lupa."

Tasoristeyksen näkemäalueesta ja odotustasanteen kunnosta vastaa tienpitäjä; yksityisteillä tienpitäjänä on yksityinen tiehoitokunta, maanteillä tienpitoviranomaisena ELY-keskus sekä kaduilla asianomainen kunta. Ratalain mukaan tienpitäjä on velvollinen tekemään tasoristeykseen liittyvän tienosan ja pitämään sen kunnossa. Tienpitäjänä on joko alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskus, kunta tai tiekunta. Radanpitäjällä taas on oikeus tehdä tasoristeyksen alueella toimenpiteitä estääkseen liikenneturvallisuuden vaarantumisen.

Kohtauskulman vähimmäisvaatimus vaikuttaisi olevan pääsääntöisesti velvoittava, mutta poikkeuksia ilmeisesti on. Liikenneviraston ohjeistus "Tasoristeykset ja teiden kunnossapito" näyttäisi sälyttävän vastuuta tasoristeyksen suunnittelusta ja ylläpidosta lähinnä tienpitäjälle. Raaseporin tapauksen vastuukysymyksistä kuullaan ehkä myöhemmin viranomaisten taholta tarkemmin.

Kommentit (0)

Vastauksesi