Kenelle kuuluu vanhan ilmajohdon (sähkö) kunnossapito ja vastuu?

Kenelle kuuluu vanhan ilmajohdon (sähkö) kunnossapito ja vastuu?

Olen osaomistajana kiinteistössä, joka on kymmeniä (n. 60-70-v) vuosia sitten lohkottu isommasta kiinteistöstä. Tonttijaon yhteydessä toiselle tontille kulkeva ilmajohto on jätetty toimittamaan sähkö toiselle kiinteistölle, jossa en ole omistajana. Ilmajohdon kunto huolestuttaa mm. mahdollisen tulipaloriskin osalta. Mutta vaikka asiasta on keskusteltu kiinteistönomistajien kesken, ei asia etene, koska kustannusten pelossa halukkuutta hoitaa asiaa ei ole ja sähköjohdon kunto sen kun heikkenee vuosi vuodelta. Kysymykseni siis ovat: a) kenen vastuulla on huoltaa kyseinen ilmajohto ja varmistaa sen turvallisuus? - onko se kiinteistön omistajat, johon kyseinen sähköjohto toimittaa sähkön? - onko se kunnan sähköyhtiö? - kuuluko vastuu osaomistamani tontin omistajien yhteisvastuulle? - joku muu? b) mikäli vastuutaho ei huolehdi asiaa kehoituksesta huolimatta, mitä keinoja on saada asia hoidettua laillisesti, ennen kuin vahinko syntyy ja vakuutusyhtiö selvittää asian?

Vastaus

Ensimmäiseksi kannattaisi ottaa yhteyttä paikalliseen sähköyhtiöön. Energiaviraston mukaan: "Verkonhaltijat vastaavat sähköverkoston kunnosta ja asiakkaille toimitettavan sähkön laadusta."

Kommentit (0)

Vastauksesi