Kenellä on oikeus käyttää kerrostalon yleisiä, yhteisiä varastoja?

Kenellä on oikeus käyttää kerrostalon yleisiä, yhteisiä varastoja?

Pariskunta omistaa kerrostalossa yksiön, jonka ovat vuokranneet pojalleen.
Onko muualla asuvalla pariskunnalla oikeus tuoda tavaroitaan kerrostalon yleisiin, yhteisiin varastoihin?
Taloyhtiöltä ei ole kysytty/annettu lupaa. Samainen pariskunta vuokrasi ahtaalta pihalta autopaikan, jolle toi säilytettäväksi peräkärryn.
Nostin asiasta metelin, isännöitsijä lupasi irtisanoa paikan.
Sanoin, että mistä muualta kuin hölmölästä voi vuokrata talvisäilytyspaikan hintaan 3 euroa/kk.
Mies käyttää taloamme röyhkeästi hyväkseen, mutta muut eivät ole sitä tajunneet.

2 vastausta

Meillä vastaajila ei ole lainopillista asiantuntemusta, mutta Kiinteistölehdessä julkaistussa artikkelissa todetaan esimerkiksi: "Yhteistiloista luopumiseen taikka niiden muuhun käyttöön muuttamiseen vaikuttaa se, kuuluvatko muutoksessa mukana olevat yhteistilat juridisesti taloyhtiön vai osakkeenomistajien hallintaan. Vastaus hallintakysymykseen on löydettävissä yhtiön yhtiöjärjestyksestä." Vastaus kysymykseesi näyttäisi löytyvän yhtiöjärjestyksestä.  Lisäksi Kiinteistöpostissa todetaan, että osakkeenomistajalla on samat oikeudet ja velvollisuudet riippumatta siitä, asuuko hän tosiallisesti yhtiössä vai ei.

Isännöitsijänkin olettaisi tuntevan yhtiöjärjestyksen.

Kommentit (0)
07.11.201822:51
27988
56

Tähän vastattiin 1.11.2018, kannattaa lukea myös Jouko Markkulan mainio lisäys.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi