Kelta/mustat koe kilvet olivat käytössä ennen aikoinaan, kun auto...

Kelta/mustat koe kilvet olivat käytössä ennen aikoinaan, kun auto...

Kelta/mustat koe kilvet olivat käytössä ennen aikoinaan, kun auto rekistöröitiin käyttöön oton jälkeen. Miksi niitä näkee vieläkin joskus?

Vastaus

Ajoneuvohallintokeskuksen www-sivuilla kerrotaan seuraavaa: "AKE voi hakemuksesta myöntää ajoneuvoja valmistavalle, myyvälle, varustavalle, korjaavalle tai kuljetustoimintaa harjoittavalle liikkeelle, laitokselle tai muulle yhteisölle sekä ajoneuvoihin kohdistuvaa tutkimustoimintaa suorittavalle laitokselle tai yhteisölle koenumerotodistuksen, joka oikeuttaa ajoneuvon käyttöön liikenteessä koenumerokilvin.

Koenumerotodistuksen saanut saa käyttää ajoneuvoa koenumerokilvin liikenteessä, kun on kysymyksessä todistuksen saajan harjoittamaan toimintaan välittömästi liittyvä

-ajoneuvon tai sen laitteiden tutkimukseen tai tuotekehittelyyn liittyvä koe
-ajoneuvon koeajo tai esittely myyntitarkoituksessa
-muu ajoneuvon valmistukseen, myyntiin, varustamiseen, korjaukseen tai katsastukseen välittömästi liittyvä siirto."

Enemmän tietoa suomessa käytössä olevista rekisterikilvistä on löydettävissä Ajoneuvohallintokeskuksen www-sivuilta osoitteesta http://www.ake.fi.

Kommentit (0)

Vastauksesi