Keillä on oikeus nähdä lista taloyhtiön osakkeenomistajista?

Keillä on oikeus nähdä lista taloyhtiön osakkeenomistajista?

Vastaus
26.03.202018:40
86952
13

"Henkilötietolaki edellyttää rekisteriselosteen olevan jokaisen saatavilla. Lisäksi asuntoosakeyhtiölain 2 luvun 15§:n mukaan asunto-osakeyhtiön voimassa olevat osakeluettelotiedot ovat julkisia. Näin ollen jokaisella on oikeus saada tutustua luetteloon ja kohtuulliset kulut korvattuaan saada jäljennös osakeluettelosta tai sen osasta. Jokaisen oikeus saada tutustua osakeluetteloon ei kuitenkaan tarkoita, että osakeluetteloa tulisi pitää jatkuvasti yleisön saatavilla. Asunto-osakeyhtiölain 2 luvun 15§:n mukaan riittävää on, mikäli isännöitsijä varaa tilaisuuden tutustua osakeluetteloon kohtuullisen ajan kuluessa pyynnöstä. Henkilötietojen luovutus Osakeluettelon julkisuudesta huolimatta ei asunto-osakeyhtiölain 2 luvun 15§:n mukaan osakkeenomistajana olevan luonnollisen henkilön henkilötiedot, eli osoite ja syntymäaika, ole julkisia."

Kommentit (0)

Vastauksesi