Kehityskeskustelujen ajankohdan julkisuudesta?

Kehityskeskustelujen ajankohdan julkisuudesta?

Onko työpaikalla tai muuten julkista tietoa milloin kenelläkin työntekijällä on (lakisääteinen) kehitys- (eli pelle-) keskustelu, täysin *) hukkaan heitettyä, täysin tuottamatonta työaikaa monellakin portaalla? - - *) joka voi olla jonkun mielipide niistä/kin työpaikoilla.

Vastaus

Työpaikan kehityskeskustelussa on usein esillä muun muassa yksilön suorituksen arviointi, tavoitteista sopiminen ja kehittäminen. Hyvässä tapauksessa se on työntekijän ja lähimmän esimiehen välillä tapahtuvaa kehittävää vuoropuhelua. Sitä voi pitää myös työntekijän oikeutena.

Ajankohta sovitaan hyvissä ajoin etukäteen, jotta osapuolilla on aikaa valmistautua ja tutustua keskustelussa käytettävään lomakkeeseen tai muuhun materiaaliin. Kehityskeskustelu on yleensä osa normaalia työpaikan vuodenkiertoa, eikä liene mitään syytä salata henkilön kehityskeskustelun ajankohtaa. Työvuorojen järjestelyn vuoksi voi olla tarpeenkin merkitä se esimerkiksi työvuorolistaan. Itse kehityskeskustelun sisältöhän on joka tapauksessa luottamuksellista tietoa.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi