Kehittyykö taito ja havainnointi parhaiten palautuneena?