Käytetäänkö missään maassa uusiutuvaa energiaa meriveden suolan poistoon?

Käytetäänkö missään maassa uusiutuvaa energiaa meriveden suolan poistoon?

Vastaus

Merivettä voidaan puhdistettuna käyttää talousvedeksi peseytymiseen tai kasteluun, sekä juomavetenä. Pieniä yhden talouden vedenkäyttöön riittäviä käänteisosmoosia hyödyntäviä vedenpuhdistamolaitteistoja on jo saatavissa aurinkoenergialla toimivina.

Suuremmissa suolanpoistolaitoksissa käytetyimmät menetelmät, kalvo- ja kuumennustekniikka sekä näiden yhdistelmät ovat hyvin energiaintensiivisiä ja siksi kalliita. Prosesseja pyritäänkin kehittämään vähemmän energiaa kuluttaviksi. Annakaisa Juutilaisen ja Satu Kunnaksen opinnäytetyössä "Juomakelpoista merivettä teoriassa ja käytännössä" mainitaan Sydneyn suolanpoistolaitos, joka on yksi Australian suurimmista suolanpoistolaitoksista. Laitos tuottaa juomavettä 250 miljoonaa litraa vuorokaudessa. Laitoksessa käytettävä energia on täysin uusiutuvaa energiaa tullen varta vasten laitoksen tarpeeseen rakennetulta tuulifarmilta Capital Hill Wind Farmilta. Laitoksen energiankulutus täydellä teholla on noin 46 megawattia.

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi