Kaverini väitti että jos ajaa hirvikolarin ja hirvi jää kitumaan ja sen...

Kaverini väitti että jos ajaa hirvikolarin ja hirvi jää kitumaan ja sen...

Kaverini väitti että jos ajaa hirvikolarin ja hirvi jää kitumaan ja sen lopettaa mukana olevalla kiväärillä, niin ase tuomitaan valtiolle menetetyksi. Pitääkö paikkansa?

Vastaus

Jos hirvi jää hirvikolarissa kitumaan, sen saa ja se pitääkin lopettaa. Mikäli ase on luvallinen, aseelle ei tapahdu mitään eli sitä ei luovuteta valtiolle.
Metsästyslain 84 pykälässä kerrotaan avuttomassa tilassa olevan eläimen kohtelusta seuraavaa:

Sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa tässä laissa tarkoitettua eläintä on pyrittävä auttamaan tai asiasta on pyrittävä ilmoittamaan alueen omistajalle, metsästysoikeuden haltijalle tai poliisille.

Jos eläin on sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen ilmeisesti tuottaa sille kohtuutonta kärsimystä, löytäjä saa lopettaa eläimen, vaikka hänellä ei olisi alueella kyseisen eläimen pyydystämis- tai tappamisoikeutta tai eläin olisi tuona ajankohtana rauhoitettu.

Lopetettuun eläimeen sovelletaan, mitä tässä luvussa säädetään kuolleena löydetystä eläimestä.
Lähde: http://www.finlex.fi

terveisin

iGS-toimitus / Helsingin kaupunginkirjasto

Kommentit (0)

Vastauksesi