Kauanko kestää opiskella terveystieteiden maisteriksi, kun pohja koulutuksena...

Kauanko kestää opiskella terveystieteiden maisteriksi, kun pohja koulutuksena...

Hei!

Kauanko kestää opiskella terveystieteiden maisteriksi, kun pohja koulutuksena on sairaanhoitaja(AMK) tutkinto.

Vastaus

Terveystieteiden koulutusalalla on useita eri suuntautumisvaihtoehtoja, esim. hoitotiede, terveyskasvastus, fysioterapia ym. Kandidaatin tutkinto kestää päätoimisesti opiskellen 3 vuotta ja maisterin 2 vuotta eli yhteensä 5 vuotta.

Eri pääaineiden pohjakoulutusvaatimukset eroavat toisistaan. Joihinkin pääaineisiin edellytetään terveydenhuollon opistoasteen tai ammattikorkea-koulututkinnon suorittamista, joihinkin taas voi hakea ylioppilastutkinnon perusteella. Opiskelijat valitaan pääsääntöisesti suorittamaan sekä terveystieteiden kandidaatin että maisterin tutkintoa.

Yliopistot päättävät pitkälti itse valintaperusteista tiedekunnittain tai koulutuksittain, vaikka tietyt säädökset ja valtakunnalliset tavoitteet niitä säätelevät. Tarkat tiedot valinnasta ja opiskelusta kannattaa varmistaa suoraan siitä yliopistosta mihin haluaisi opiskelemaan.

Hoitotiedettä voi opiskella Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa. Opiskelija voi sivuainevalinnoillaan suunnata opiskeluaan siten, että hän voi pätevöityä esimerkiksi ylihoitajan, johtavan hoitajan, osastonhoitajan sekä kliinisen hoitotyön tai opettajan tehtäviin.

Esimerkkinä Oulun yliopistossa ammattikorkeakoulututkinnolla kandidaatin tutkinnon vapaavalintaisista opinnoista hyväksiluetaan 30 opintopistettä. Hoitotieteen tieteenalaohjelmassa vapaavalintaisia opintoja on 55 op, joista siis 30 hyväksiluetaan AMK-tutkinnolla. Kandidaatin tutkinto on 180 op ja opiskelu kestää 3 vuotta eli 60 op/vuosi. Näin karkeasti laskettuna korvattavien opintojen osuus olisi noin puoli vuotta.

Linkit em. yliopistojen lääketieteellisen tiedekunnnan sivuille:
http://www.oulu.fi/hoitotiede/hoitotiede.htm (Oulu)
http://www.uta.fi/tiedekunnat/laak/ (Tampere)
http://www.med.utu.fi/ (Turku)
http://www.uku.fi/laake/ (Kuopio)

Yleistä tietoa terveystieteen yliopisto-opinnoista:
http://www.koulutusnetti.fi/index.php?path=terveystieteiden_koulutusala
http://www.opintoluotsi.fi/fi-FI/koulutusalat_ja_ammatit/sosiaali_tervey...
http://www.med.utu.fi/terbio/maisteriohjelma/index.html

Kommentit (0)

Vastauksesi