Kauanko kestää opiskella lisensiaatiksi ja tohtoriksi?

Kauanko kestää opiskella lisensiaatiksi ja tohtoriksi?

Vastaus

Helsingin yliopiston (humanististen tieteiden) verkkosivujen ”jatko-opiskelijaksi” –kohdassa kerrotaan, että tohtorin tutkintoon vaaditaan hyväksytty väitöskirja sekä jatkotutkintoihin kuuluvat 60 opintopisteen laajuiset opinnot. Jatko-opiskelijalla tarkoitetaan tohtorin tutkintoa suorittavaa, ei tutkintoaan täydentävää opiskelijaa. Hakijoilta edellytetään pääsääntöisesti ylempi (maisterin) korkeakoulututkinto. Tutkijankoulutukseen otettavat jatko-opiskelijat valitaan suorittamaan tohtorin tutkintoa, mutta he voivat halutessaan suorittaa ensin lisensiaatin tutkinnon. Lisensiaatintutkimus on väitöskirjaa suppeampi jatkotutkinnon opinnäyte.

Helsingin yliopiston sivut jatko-opiskelijaksi aikovalle:
http://www.helsinki.fi/jatko-opiskelijaksi/index.shtml

Valmistumisaika riippuu omasta työnopeudesta, oppialasta, työn aiheesta, siitä tekeekö väitöskirjaa kokopäiväisesti vai muiden töiden ohella ja tuleeko työntekoon välillä pidempiä katkoksia. Yleensä väitöskirjan tekijät anovat apurahaa yliopistolta ja eri yhdistyksiltä. Apurahan turvin he voivat työskennellä kokopäiväisesti tutkimustyönsä parissa. Apurahan saaminen ei estä muiden palkkatöiden tekemistä samalla, jos haluaa lisärahaa elämiseen. Yliopistolta voi myös anoa käyttöönsä työhuonetta, mutta maksuttoman työhuoneen saaminen velvoittaa pitämään yliopistolla opiskelijoille yhden tai useamman kurssin. Apurahaa joutuu anomaan uudestaan joka vuosi ja valitettavan usein sitä annetaan vain 1-3 vuodeksi.

Omien ystävieni ja tuttujeni väitöskirjan tekemistä seuratessani olen huomannut, että yleensä väitöskirjan tekemiseen kokopäiväisesti menee noin viisi vuotta. Viimeiset pari vuotta rahoitetaan usein omilla säästöillä ja satunnaisilla freelance-töillä. Kuitenkin jotkut yliopistolla ovat onnistuneet valmistumaan tohtoriksi jo parissa vuodessa, mutta se vaatii yleensä suurta motivaatiota ja hyvää ohjausta.

Suomen Akatemia rahoittaa tohtorikoulutettavia määräaikaisella työsopimuksella, jossa työ on yleensä väitöskirja, joka tehdään noin neljässä vuodessa. Akatemiaan voi hakea tutkijakoulutettavaksi huhtikuussa ja syyskuussa.

Suomen Akatemian tohtorikoulutettavat:
http://www.aka.fi/fi/A/Tutkijalle/Rahoitusmahdollisuudet/Kayttotarkoituk...

Kiinalainen, 22-vuotias biotieteilijä Lin Fengiä suorittaa Helsingin yliopistossa sekä Molecular Medicine post-graduate opinto-ja ja bioteknologian maisteriohjelmaa eli yhtä aikaa maisterin ja tohtorin tutkintoa.

Lin Fengin haastattelu Helsingin ylipiston sivuilla:
http://www.helsinki.fi/jatko-opiskelijaksi/haastattelut/lin.html

Haluaisiko joku lisensiaatiksi valmistunut tai tohtoriksi väitellyt tarkentaa tietoja tai kertoa omasta kokemuksestaan?

Kommentit (0)

Vastauksesi