Katajan ja vaahteran siitepöly?

Katajan ja vaahteran siitepöly?

Tuleeko katajasta siitepölyä? Puhutaan yleensä aina "havupuiden siitepölystä" ja sitten mainitaan kuusi ja mänty, muttei sanaakaan katajasta. Ja mitenkä on vaahteran laita? Tuleeko siitä siitepölyä?

Vastaus

Matti Hannuksela kirjoittaa Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecimissa vuonna 1998 artikkelissa ”Allergologi kapsahtaa katajaan” muun muassa seuraavaa:

”Pinaceae-, Cupressaceae- ja Taxodiaceae-heimoihin kuuluvien seetrin, katajien ja sypressien siitepölyt ovat eteläeurooppalaisten tutkimusten mukaan allergeenisia. Ristiallergia on yleistä eri lajien välillä (Allergy 1998; 53 Suppl 43: 27 ja 33). Vaikka suomalaisia havupuita ei ole tutkittu, kuulunee tavallinenkin kataja samaan ristiallergiaryhmään. Seetri kuuluu mäntykasveihin (Pinaceae), ja samaan heimoon kuuluvat myös kuusi ja mänty.
Seetri-sypressi-kataja-allergian aiheuttaman allergiaongelman ovat ainakin italialaiset katsoneet maailmanlaajuisesti yhtä suureksi kuin heinäkasvien siitepölystä johtuvan, joten mistään toissijaisesta allergiasta ei ole kyse (Allergy 1998; 43 Suppl 53: 33). Ristiallergiaa lehtipuiden siitepölyn kanssa ei ilmeisesti esiinny, mutta ihminen voi tietysti herkistyä sekä lehtipuille että mainituille havupuille.”

http://duodecimlehti.fi/web/guest/arkisto?p_p_id=Article_WAR_DL6_Articleportlet&viewType=viewArticle&tunnus=duo80397&_dlehtihaku_view_article_WAR_dlehtihaku_p_auth=
https://solecris.oulu.fi/crisyp/disp/_/fi/cr_redir_all/fet/fet/sea?direc...

Jos henkilö on allerginen siitepölylle, hän voi olla allerginen myös joillekin juureksille, hedelmille ja mausteille. Kyseessä on tällöin ristiallergia. Oireet ovat yleensä lieviä, mutta niiden voimakkuus voi vaihdella. http://www.allergiaterveys.fi/fi/tietoa-allergiasta-/ristiallergiat.html

Muut lehtipuut (haapa, poppeli, pajut, vaahtera, saarni, lehmus, tammi ja jalavat) aiheuttavat oireita vain harvoille. Suomessa kasvavien havupuiden (kuusen, männyn, katajan) siitepölymäärät ovat suuria, mutta allergia hyvin harvinaista.
http://www.allergia.fi/allergiat/siitepolyallergia/siitepolyallergian-ai...

Kommentit (0)

Vastauksesi