Kasvatuskeskustelu

Kasvatuskeskustelu

Kuka keksi kasvatuskeskustelu nimisen rangaistuksen peruskouluihin? Minun kouluaikana viikkoraportti-kaavake toimi kasvatuskeskusteluna joka kaikille oppilaille pakollinen? Viikkoraportti paperiin laitettiin kooste oppilaan hyvästä tai huonosta käytöksestä, ja kaavake piti viedä vanhemmille. Onko siis kasvastuskeskustelusta ollut joskus liikkeellä erilaisia kurinpito/palautemenetelmiä?

Vastaus

Kasvatuskeskustelu on vuonna 2014 voimaantulleen perusopetuslain mukainen kurinpidollinen toimenpide.

Kasvatuskeskustelu on lakisääteinen velvollisuus. Finlexin mukaan:

"Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella.

Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi.

Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata ja siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se 2 momentissa esitetty huomioon ottaen katsotaan tarpeelliseksi."

Idea lienee muuttaa rangaistuspainotteista palautetta rakentavammaksi. Muutoksella pyrittiin yhteinäistämään koulujen kurinpitotoimenpiteitä ja lisäämään opettajien auktoriteettia.

Joissakin kouluissa perinteisistä jälki-istunnoista luovuttiin kokonaan lainmuutoksen myötä.

Kommentit (0)

Vastauksesi