Kasteluveden otto

Kasteluveden otto

Nyt kun on ollut tosi kuivaa, pelloilla näkee kastelulaitteita. Rupesin miettimään, että pitääkö olla joku lupa (ja keneltä) jos ottaa pelloilleen tai puutarhaansa kasteluvettä esim.  joesta, järvestä ojasta tms. Kerrottakoon, että itse asun kerrostalossa enkä ole kastelemassa mitään ;)

Vastaus

Laajojen peltoalueiden kasteluveden kulutus saattaa ajoittain olla melkoinen. Myös kasvihuoneviljely vaatii kastelua. Hyvin kuivina ajanjaksoina pienten jokien ja ojien virtaamakin kutistuu.

Valtion ympäristöhallinnon ohjeiden mukaan vesi- ja maa-alueen omistajalla ja haltijalla on oikeus ottaa alueelta pinta- ja pohjavettä tavanomaista kiinteistökohtaista käyttöä varten. Käytettävän vesimäärän on oltava kohtuullinen. Pinta- ja pohjaveden ottamisesta on tehtävä ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus), jos ottomäärä on yli 100 m3/vrk. Aluehallintoviraston luvan vaatii pohjaveden ottaminen, jos määrä on yli 250 m3/vrk.

Kommentit (0)

Vastauksesi