käräjäsihteerien sukupuolijakaumasta Suomessa?

käräjäsihteerien sukupuolijakaumasta Suomessa?

Vaikka Suomessa ei sukupuolia enää olisikaan, niin miten suuri osa (noin %) Suomen (miten suuri ammattikunta on, miten monta käräjäsihteerin ~ virkaa yhteensä?) käräjäsihteereistä on rekisteröity aikoinaan / toistaiseksi naisina? / = Miten suuri osa, %, käräjäsihteereistä Suomessa on miehiä?/

Vastaus

En löytänyt tietoja käräjäsihteerien sukupuolijakaumasta.  

Kommentit (0)

Vastauksesi