Kansallisarkiston sotasurma-tiedostossa on ymmärtääkseni sodissa kuolleiden...

Kansallisarkiston sotasurma-tiedostossa on ymmärtääkseni sodissa kuolleiden...

Kansallisarkiston sotasurma-tiedostossa on ymmärtääkseni sodissa kuolleiden suomalaisten tiedot. Mistä löytyvät niiden kaatuneiden tiedot, jotka eivät olleet Suomen kansalaisia?

Etsimäni henkilöt olivat Suomessa asuvia venäläisiä emigrantteja. Paul Barskij oli valkoisten välskäri, jonka punaiset teloittivat Viipurissa 1918. Leo ja Konsta Barskij kaatuivat saamieni tietojen mukaan talvisodassa.

Vastaus

Sotasurmaprojektin tiedosto
http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmaetusivu/main

ainakin sisältää myös venäläisuhrit vuosilta 1914-1922.

Projektiin yhteydessä on myös laadittu kirjat

Venäläissurmat Suomessa 1914-22
Osa 1. : Sotatapahtumat 1914-22. - Valtioneuvoston kanslia, 2004
Osa 2.1. : Sotatapahtumat 1918-22. - Valtioneuvoston kanslia, 2004
Osa 2.2. : Sotatapahtumat 1918-22. - Valtioneuvoston kanslia, 2004

Suomen sodissa 1939-1945 menehtyneiden tiedosto
(http://kronos.narc.fi/menehtyneet/ )toki puhuu johdannossaan menehtyneistä 'suomalaisista'. Käytännössä tämä lienee tulkittava Suomen puolella (kansalaisuudesta riippumatta)kaatuneiksi sotilaiksi tai kuolleiksi siviileiksi, sillä pistokokeiden perusteella näyttää siltä, että tiedostosta löytyy ainakin virolaisia ja ruotsalaisia vapaaehtoisia.

Oma tiedosto on myös suomalaisten huoltovastuun alaisina olleista ulkolaisista kuolleista (sotavangit, internoidut siviilit)
Suomi, sotavangit ja luovutetut -tiedosto
http://kronos.narc.fi/index.html

Kommentit (0)

Vastauksesi