Kansakoulu/oppikoulu-ikäluokka ennen peruskoulua

Kansakoulu/oppikoulu-ikäluokka ennen peruskoulua

Ennen peruskoulua opetettiin toista kotimaista "pakollisena" vain oppikouluissa, joihin meno oli vapaaehtoista. Kuinka suuri osa 1950-luvulla syntyneistä ikäluokista kävi oppikoulua ainakin keskikoulun verran, ja kuinka suuri prosenttiosuus oli kansakoulussa vielä 12 - 15-vuotiaina?

Vastaus

Koululaitoksesta löytyy monenlaisia tilastoja, mutta ei vättämättä ihan kysymyksessä mainittuja. Olisiko seuraavista tiedoista hyötyä?

 

Vuoden 1970 lopussa koko väestöstä  vähintään keskikoulututkinto oli 14,2 %:lla (keskikoulu 8,8, ylioppilastutkinto 5,4).

Lukuja arvioitaessa on huomattava, että erot eri ikäryhmien välillä olivat suuret:
15-24 -vuotiaat  30,6 % (keskikoulu 21,3, ylioppilaat 9,3)
25-44 -vuotiaat  21,3 % (keskikoulu 11,7, ylioppilaat 9,6)
45-64 -vuotiaat  10,2 % (keskikoulu 6,1, ylioppilaat 4,1)
65- -vuotiaat  6,8 % (keskikoulu 4,3, ylioppilaat 2,5)
kokonaisväestön prosenttilukuja tietenkin vähensivät ikäluokat 0-14

Myös kaupunkien ja maaseudun erot olivat suuret,
kaupungeissa/kauppaloissa vähintään keskikoulu oli 19,3 %:lla, maalaiskunnissa 8,7 %:lla 

Lukuvuonna 1970-1971
kansakouluissa oli 416 966 oppilasta, joista luokilla 1-4 (siis ennen oppikouluikää) 278 488, kansalaiskoulussa 72 010
oppikouluissa 323 615 oppilasta

Toisen kotimaisen tai vieraan kielen opetus oppivelvollisuuskouluissa ei suinkaan alkanut vasta peruskoulun tulon myötä. Kunnissa  ruvettiin valmistautumaan uuteen koulumuotoon kehittämällä kansakoulujen opetusohjelmaa. Kielten opetuksen järjestäminen oli tässä keskeinen asia. Kunnat olivat asiassa aloitteellisia, suurimmaksi ongelmaksi arvioitiin sopivien opettajien värvääminen. Lukuvuonna 1963-1964 kieltenopetukseen osallistui 76 000 kansakoululaista, vuonna 1965-1966 jo 135 000  (kansakoululaisia oli tuolloin 544 000). Samoihin aikoihin englannin opetukseen osallistuvien määrä ylitti toiseen kotimaiseen osallistuvien luvun.   

Suomen tilastollinen vuosikirja 1972 

Nurmi, Veli
Kansakoulusta peruskouluun. - WSOY, 1989

 

 

 

 

    

Kommentit (0)

Vastauksesi