Kameravalvonta koulussa

Kameravalvonta koulussa

Koulussamme on kameravalvonta. Onko oppilailla oikeus tietää missä kamerat sijaitsevat? Olemme kysyneet asiaa useasti mutta meille on vain sanottu, että niitä ei sijaitse vessoissa ja pukuhuoneissa. Onko koululla lupa kuvata luokkatiloja?

Vastaus

Kameravalvontaan täytyy olla aina asiallinen syy. Ja syyksi riittää esimerkiksi turvallisuus ja omaisuuden suojaaminen, rikosten ennaltaehkäiseminen ja niiden selvittäminen. Kameravalvonta luokkahuoneissa on siis perusteltua.

Kameravalvontaa ei kuitenkaan saa harjoittaa käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa tai muissa henkilöstötiloissa tai työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön osoitetussa työhuoneessa.

Kameravalvonnasta on tiedotettava näkyvästi. Laki ei kuitenkaan edellytä ilmoittamaan kameroiden sijainneista erikseen.

Muita velvoitteita kameravalvontaan liittyen:

Kameravalvontaan tulee olla selkeä toimintasuunnitelma.
- Kameravalvonnasta on tiedotettava näkyvästi.
- Tallenteita ei saa käyttää muissa kuin niissä tarkoituksissa, mitä varten kameravalvontaa on alettu suorittaa.
- Kameravalvonnan kautta saatua tietoa ei saa luovuttaa käyttötarkoituksen vastaisesti ulkopuolisille.
- Kuvatallenteet eivät saa olla ulkopuolisten nähtävissä esim. valvontamonitoreista.
- Tallenteet tulee hävittää heti, kun ne ovat käyneet tarpeettomiksi.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi