Kalevalasta

Kalevalasta

Miten Kalevala liittyy buddhalaisuuteen? Miksi jotkut väittää Suomen muinais uskon tulleen kansanvaelluksessa Intiasta? Onko asialla yhtäläisyyksistä huolimatta perää?

Vastaus

Mainitsemillasi kahdella perinteellä tuskin on todennettavissa olevia historiallisia kosketuskohtia. Eri kansojen kansanperinteissä olevat samankaltaisuudet voivat johtua myös kansanelämän samankaltaisuuksista eri puolilla maapalloa. Suomalaiset olivat tulleet Suomeen jo huomattavasti ennen 400-600 lukujen Kansainvaelluksia. Silloisten Intia-vaikutteiden on täytynyt olla hyvin vähäisiä. Sen sijaan 1800-luvulta alkaen uskonnolliset suuntaukset, kuten teosofia ja Ruusu-Risti, ovat nähneet olevan spirituaalisia yhteyksiä näiden välillä, osana kansainvälistyvää ihmiskuntaa. Tämä yhtäläisyyksien löytäminen on siis myöhempää, verraten tuoretta, perua.

Kommentit (0)

Vastauksesi