Kaivataan hyvää suomennusta käsitteille - Thought Leader ja Public Intellectual

Kaivataan hyvää suomennusta käsitteille - Thought Leader ja Public Intellectual

Haluaisin kysyä, mikä olisi paras suomennos seuraaville; Thought Leader ja Public Intellectual -käsitteille? Englanniksi kyseisten eroa kuvaillaan mm. näin; Unlike the public intellectual, whose position is built over time, the thought leader breaks through and disrupts with a single minded focus. David Sessions explains: The true role of the thought leader is to serve as the organic intellectual of the one percent—the figure who, as Gramsci put it, gives the emerging class “an awareness of its own function” in society. The purpose of the thought leader is to mirror, systematize, and popularize the delusions of the superrich: that they have earned their fortunes on merit, that social protections need to be further eviscerated to make everyone more flexible for “the future,” and that local attachments and alternative ways of living should be replaced by an aspirational consumerism. The thought leader aggregates these fundamental convictions into a great humanitarian mission. Every problem, he prophesies, can be solved with technology and rich people’s money, if we will only get our traditions, communities, and democratic norms out of the way. - Lähe; https://newrepublic.com/article/143004/rise-thought-leader-how-superrich...

Vastaus

Markkinointijohtaja Sari Aapola antoi vuona 2012 ilmestyneen kirjansa otsikoksi käsitteen ”Tunnustettu asiantuntijuus: Thought Leadership”. Kirjassa esitellään malli, jolla yritys voi rakentaa itsestään oman alansa arvostetun ajatusjohtajan.

Toisissa yhteyksissä puhutaan myös pelkästään ajatusjohtajasta ja ajatusjohtajuudesta, jolla tarkoitetaan tiedolla ja näytöllä ansaittua titteliä.

Wikisanakirjan mukaan public intellectual tarkoittaa intellektuellia, älykköä tai ajattelijaa, jonka ajatukset tunnetaan kansan parissa. Public intellectual on merkittävä tai arvostettu ajattelija.

Vuonna 2018 A-studio kysyi maan merkittävimpiä ajattelijoita. Kärkisijoille nousivat tällöin filosofi, akateemikko Ilkka Niiniluoto ja taloustieteen nobelisti, professori Bengt Holmström.

 

 

 

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi